Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 171/1/212/21
Značka schváleného typu TSK 212/21 - 171
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.01.2021
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VGM24
Žiadateľ Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o.
Výrobca Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko
Platnosť dokumentu 21.01.2031
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk