Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 151/1/142/21
Značka schváleného typu P TSK 142/21 - 151
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo revízie -
Dátum vydania 19.03.2021
Názov meradla Dvojokruhový indukčný prietokomer
Typ meradla JTF 20M
Žiadateľ JUSTUR, spol. s r. o., Slovenská republika
Výrobca JUSTUR, spol. s r. o., Slovenská republika
Platnosť dokumentu 19.03.2023
Čas platnosti overenia Pre vodomer na teplú vodu 6 rokov. Pre vodomer na studenú vodu 4 roky.
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk