Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 088/1/441/21
Značka schváleného typu TSK 441/21 - 088
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.03.2021
Názov meradla Integrálny dozimetrický systém
Typ meradla OSL InLight
Žiadateľ VF, s. r. o., Žilina
Výrobca LANDAUER, Francúzsko
Platnosť dokumentu 25.03.2031
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk