Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 070/1/143/21
Značka schváleného typu TSK 143/21 - 070
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 23.03.2021
Názov meradla Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG
Typ meradla OCEAN BMP 40xx.Oxx/CNG
Žiadateľ Tatsuno Europe, a. s., Česká republika
Výrobca Tatsuno Europe, a. s., Česká republika
Platnosť dokumentu 23.03.2031
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk