Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/1/221/21
Značka schváleného typu TSK 221/21 - 142
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.03.2021
Názov meradla Jednofázový statický elektromer
Typ meradla EGM-3000
Žiadateľ POLL s. r. o., Česká republika
Výrobca POLL s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 04.03.2031
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk