Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 152/1/142/21
Značka schváleného typu TSK 142/21 - 152
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.05.2021
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla SITRANS F MAG5100W
Žiadateľ Siemens, s. r. o.
Výrobca Siemens AG, Nemecko
Platnosť dokumentu 26.05.2031
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk