Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 089/1/441/21
Značka schváleného typu TSK 441/21 - 089
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 17.05.2021
Názov meradla Monitor aktivity aerosólov CPM-320
Typ meradla K1740-01
Žiadateľ VF, s. r. o.
Výrobca VF, a. s., Česká republika
Platnosť dokumentu 17.05.2031
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk