Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 174/1/212/21
Značka schváleného typu TSK 212/21 - 174
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.06.2021
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla OTEF
Žiadateľ ASE - SK, s. r. o., Bratislava
Výrobca GE Grid GmbH, Nemecko
Platnosť dokumentu 30.06.2031
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk