Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 006/1/453/21
Značka schváleného typu TSK 453/21 - 006
Odbor merania 453 - procesné plynové chromatografy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.07.2021
Názov meradla Procesný plynový chromatograf
Typ meradla 700XA/770XA
Žiadateľ Emerson Process Management, s. r. o., Slovensko
Výrobca Rosemount Analytical Inc., USA
Platnosť dokumentu 27.07.2031
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk