Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-003
Značka schváleného typu TSK 221/01-003
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 25.02.2002
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla ZFD 120AM,-120AT,-121AM,-120AS, ZMD 120AM,-120AT,-121AM,-120AS
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Metering AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 21.5.2011
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk