Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 030/142/02
Značka schváleného typu TSK 142/02-029
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.02.2002
Názov meradla Viacvtokový suchobežný vodomer
Typ meradla Multimag TM II
Žiadateľ Energo Controls, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 25.2.2012
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk