Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-004
Značka schváleného typu TSK 221/01-004
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.05.2001
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer
Typ meradla ZFD 405CT, ZFD 410CT a ZMD 405CT, ZMD 410CT
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Metering AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 21.05.2011
Čas platnosti overenia 12 rokov/8 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk