Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 181/01-002
Značka schváleného typu TSK 181/01-002
Odbor merania 181 - meradlá akustického tlaku (akustické kalibrátory, audiometre, zvukomery, ...)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 29.05.2001
Názov meradla Integračný zvukomer MEDIATOR
Typ meradla 2238
Žiadateľ B & K, s.r.o., SR
Výrobca Brüel & Kjaer, Dánsko
Platnosť dokumentu 29.05.2011
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk