Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 143/01-005
Značka schváleného typu TSK 143/01-005
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.04.2001
Názov meradla Prepočítavač pretečeného množstva plynu
Typ meradla u - ELCOR
Žiadateľ SPP Servis, a.s., SR
Výrobca ELGAS, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 30.04.2011
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk