Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-001
Značka schváleného typu TSK 142/01-001
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.04.2001
Názov meradla Ultrazvukový merač kondenzátu, ultrazvukový prietokomer
Typ meradla 2WR5
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens AG, SRN
Platnosť dokumentu 25.4.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk