Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-010
Značka schváleného typu TSK 221/01-010
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 08.10.2001
Názov meradla Trojfázový indukčný elektromer na priame meranie energie
Typ meradla C 114 U
Žiadateľ Stendhal, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger Zahler und Systemtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 8.10.2011
Čas platnosti overenia 16 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk