Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-009
Značka schváleného typu TSK 221/01-009
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 08.10.2001
Názov meradla Jednofázový indukčný elektromer
Typ meradla H 10
Žiadateľ Stendhal, s.r.o., SR
Výrobca Ganz Schlumberger Co. Ltd., Maďarsko
Platnosť dokumentu 8.10.2011
Čas platnosti overenia 16 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk