Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-006
Značka schváleného typu TSK 221/01-006
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 11.07.2001
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer
Typ meradla E700
Žiadateľ FELS, s.r.o., SR
Výrobca Enermet OY, Fínsko
Platnosť dokumentu 11.7.2011
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk