Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 212/01-009
Značka schváleného typu TSK 212/01-009
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.08.2001
Názov meradla Kombinovaný merací transformátor
Typ meradla VAU 123
Žiadateľ Elektrovod Bratislava, a.s., SR
Výrobca KONČAR Instruments transformers Inc., Chorvátsko
Platnosť dokumentu 6.8.2011
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk