Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 212/01-008
Značka schváleného typu TSK 212/01-008
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.08.2001
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VPU 123
Žiadateľ Elektrovod Bratislava, a.s., SR
Výrobca KONČAR Instruments transformers Inc., Chorvátsko
Platnosť dokumentu 06.08.2011
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk