Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 134/01-001
Značka schváleného typu TSK 134/01-001
Odbor merania 134 - hustomery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.09.2001
Názov meradla Snímač špecifickej hustoty plynov
Typ meradla 3098
Žiadateľ Menert, s.r.o., SR
Výrobca Solartron Mobrey Limited, Veľká Británia
Platnosť dokumentu 10.9.2011
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk