Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 172/01-001
Značka schváleného typu TSK 172/01-001
Odbor merania 172 - tonometre
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.09.2001
Názov meradla Prístroj na meranie tlaku krvi
Typ meradla TONO 0 100
Žiadateľ CHIRANA Medical, a.s. Bratislava, SR
Výrobca CHIRANA Medical, a.s. Bratislava, SR
Platnosť dokumentu 5.9.2011
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk