Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 451/01-001
Značka schváleného typu TSK 451/01-001
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.07.2001
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov
Typ meradla BOSCH BEA 250/350
Žiadateľ Robert Bosch, spol. s r.o., SR
Výrobca Robert Bosch GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 26.7.2011
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk