Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-010
Značka schváleného typu TSK 142/01-010
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.09.2001
Názov meradla Ultrazvukový prietokomer
Typ meradla ULTRAFLOW 65S, 65R
Žiadateľ V.I.Trade, s.r.o., SR
Výrobca KAMSTRUP A/S, Dánsko
Platnosť dokumentu 10.9.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk