Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-009
Značka schváleného typu TSK 142/01-009
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.09.2001
Názov meradla Jednovtokový bytový vodomer na teplú úžitkovú vodu
Typ meradla domaqua II
Žiadateľ Viterra Energy Service, s.r.o., SR
Výrobca Viterra Energy Service AG, SRN
Platnosť dokumentu 6.9.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk