Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-005
Značka schváleného typu TSK 142/01-005
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 12.07.2001
Názov meradla Ultrazvukový prietokomer
Typ meradla SONOELIS 404X a 405X
Žiadateľ ZENNER Bratislava, spol. s r.o., SR
Výrobca ELIS PLZEŇ, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 12.7.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk