Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-004
Značka schváleného typu TSK 142/01-004
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 11.07.2001
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WPD
Žiadateľ Viterra Energy Service, s.r.o., SR
Výrobca Viterra Energy Service AG, SRN
Platnosť dokumentu 11.7.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk