Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 441/01-003
Značka schváleného typu TSK 441/01-003
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.11.2001
Názov meradla Dozimeter pre radiačnú ochranu
Typ meradla FH 40 G-L/G 10
Žiadateľ Canberra-Packard, SR
Výrobca ESM Eberline Instruments GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.11.2011
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk