Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 212/21 / 177 - Merací transformátor napätia UT ARTECHE, Electrotécnica Arteche Hermanos, Španielsko 07.09.2021 pdf dokument
TSK 212/01 - 008 2 Merací transformátor napätia VPU 123 KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 07.08.2021 pdf dokument
TSK 212/01 - 009 3 Kombinovaný merací transformátor VAU KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 07.08.2021 pdf dokument
TSK 153/07 - 005 3 Momentový kľúč Torcofix Gedore Torque Tech GmbH, Nemecko 04.08.2021 pdf dokument
TSK 174/21 - 019 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel AIRFORCE II Tyre Inflator 0 - 12 bar Pneumatic Components, Ltd., Veľká Británia 28.07.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 176 - Merací transformátor prúdu CTB 25 KPB INTRA, s. r. o., Česká republika 27.07.2021 pdf dokument
TSK 453/21 - 006 - Procesný plynový chromatograf 700XA/770XA Rosemount Analytical Inc., USA 27.07.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 175 - Merací transformátor prúdu OSKF GE Grid GmbH, Nemecko 30.06.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 174 - Merací transformátor napätia OTEF GE Grid GmbH, Nemecko 30.06.2021 pdf dokument
TSK 212/11 - 107 1 Merací transformátor napätia 4MR Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko; RITZ Messwandler GmbH., Nemecko 08.06.2021 pdf dokument
TSK 212/11 - 104 1 Merací transformátor prúdu 4MC Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko; RITZ Messwandler GmbH., Nemecko 08.06.2021 pdf dokument
TSK 212/11 - 105 1 Merací transformátor napätia 4MT/4MU Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko; RITZ Messwandler GmbH., Nemecko 08.06.2021 pdf dokument
TSK 212/11 - 106 2 Merací transformátor prúdu 4MA Dr. techn. Josef Zelisko, GmbH, Rakúsko; RITZ Messwandler GmbH, Nemecko 04.06.2021 pdf dokument
TSK 144/21 - 027 - Merač pretečeného objemu vody s voľnou hladinou Merač Flo Series 3 Measuring & Control Equipment CO. Pty. Ltd. Austrália 03.06.2021 pdf dokument
TSK 142/21 - 152 - Elektromagnetický prietokomer SITRANS F MAG5100W Siemens AG, Nemecko 26.05.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 090 - Monitor vzácnych plynov NGM-320 K1742-01 VF, s. r. o. 17.05.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 089 - Monitor aktivity aerosólov CPM-320 K1740-01 VF, a. s., Česká republika 17.05.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 091 - Monitor aktivity jódu CIM-320 K1741-01 VF, s. r. o. 17.05.2021 pdf dokument
TSK 132/11 - 007 1 Prepraný tank na kvapaliny s meracou zostavou na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi VOLUTANK 3TSA; 3Sxxxy; SANZ xx; Szxxxy Kurt Willig, GmbH & Co., KG, Nemecko 16.05.2021 pdf dokument
TSK 132/11 - 007 1 Prepravný tank na kvapaliny s meracou zostavou na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi VOLUTANK 3TSA; 3Sxxxy; SANZ xx,x; Szxxxy Kurt Willig GmbH & Co. KG, Nemecko 16.05.2021 pdf dokument
TSK 141/11 - 089 1 Meracia zostava na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi VOLUTANK 3002; VOLUTANK 3003 Bartec Benke GmbH., Nemecko 16.05.2021 pdf dokument
TSK 162/17 - 021 1 Meradlo priemernej rýchlosti v cestnej doprave PolCam, model ECII PolCam Systems Sp. z. o. o., Poľsko 08.04.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 088 - Integrálny dozimetrický systém OSL InLight LANDAUER, Francúzsko 25.03.2021 pdf dokument
TSK 143/21 - 070 - Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG OCEAN BMP 40xx.Oxx/CNG Tatsuno Europe, a. s., Česká republika 23.03.2021 pdf dokument
P TSK 142/21 - 151 - Dvojokruhový indukčný prietokomer JTF 20M JUSTUR, spol. s r. o., Slovenská republika 19.03.2021 pdf dokument
TSK 221/21 - 142 - Jednofázový statický elektromer EGM-3000 POLL s. r. o., Česká republika 04.03.2021 pdf dokument
TSK 162/21 - 026 - Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel SYDO Traffic Velocity Z ZTS Elektronika SKS, s. r. o., Slovensko; GEMOS CZ, spol. s r. o., Česká republika 26.02.2021 pdf dokument
TSK 221/18 - 132 1 Trojfázový statický elektromer LZQJ-XC EMH metering GmbH & Co. KG, Nemecko 18.02.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 087 - Monitor vzácnych plynov NGM-2000 K1061 - 03 VF, a. s., Česká republika 12.02.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 173 - Merací transformátor napätia GSEFBC 25 ER RITZ Messwandler Dresden GmbH., Nemecko 09.02.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 172 - Merací transformátor prúdu UGSSF 708 RITZ Messwandler Dresden GmbH., Nemecko 27.01.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 171 - Merací transformátor napätia VGM24 Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko 21.01.2021 pdf dokument
TSk 212/21 - 170 - Merací transformátor prúdu CGT01A3 Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko 19.01.2021 pdf dokument
TSK 441/20 - 086 - Monitor kvapalných výpustí BAI 9125 Berthold Technologies GmbH. & Co. KG, Nemecko 21.12.2020 pdf dokument
TSK 174/20 - 018 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel EURODAINU Schrader s. a. s., Francúzsko 21.12.2020 pdf dokument
TSK 141/20 - 099 - Indukčný prietokomer MUT2200el; MUT2300 Euromag International, s. r. l., Taliansko 16.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 169 - Merací transformátor prúdu ASA Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 14.12.2020 pdf dokument
TSK 143/12 - 060 1 Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG SLIM LINE, FLAG LINE, DUAL HIGH LINE Bonett Bohemia, a. s., Česká republika 14.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 168 - Merací transformátor napätia VTV Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 11.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 089 - Momentový kľúč V3xxx; V44xx-x VIGOR, GmbH., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 090 - Momentový kľúč 61xx-1CT; 62xx-1CT HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 128/20-011 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu Dini Argeo 3590E - AF09 Dini Argeo s. r. l., Taliansko 09.12.2020 pdf dokument
TSK 143/19-069 1 Výdajný stojan pre vysokotlakový zemný plyn CNG SK700-2/CNG; SK700-2/CNG ARAL; Frontier Global MPD/CNG Gilbarco GmbH., Nemecko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 085 - Osobný elektronický dozimeter EPD TruDose G; EPD TruDose BG Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, Nemecko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 166 - Merací transformátor prúdu APE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 167 - Merací transformátor prúdu AGE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 03.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 084 - Kvapalinový scintilačný analyzátor Tri-Carb 4810TR; Tri-Carb 4910TR; Tri-Carb 5110TR Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr 05.11.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 141 - Trojfázový statický elektromer SX330 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 29.10.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 083 - Prenosné meradlo röntgenového žiarenia RaySafe X2 Unfors RaySafe AB, Švédsko 20.10.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 140 - Jednofázový statický elektromer M12U02 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 19.10.2020 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk