Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 441/14 - 060 2 Monitor kontaminácie predmetov a materiálov SKP-300; Tools and Materials Contamination Monitor MCM-300 K1255; K1255-02 VF, a. s., Česká republika 02.03.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 074 - Sonda dávkového príkonu STTC; STTC-W Mirion Technologies (CANBERRA) SAS., Francúzsko 19.02.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 160 - Merací transformátor prúdu TPO 7 ABB, s. r. o., Bratislava 14.02.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 139 - Trojfázový statický elektromer MCS301 MetCom Solutions GmbH., Nemecko 31.01.2020 pdf dokument
TSK 162/20 - 024 - Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel Cordon Simicon Ltd., Ruská federácia 11.01.2020 pdf dokument
TSK 441/19 - 071 1 Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu Colibri VLD Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko 17.12.2019 pdf dokument
TSK 441/14 - 060 1 Monitor kontaminácie predmetov a materiálov SKP-300 K1255; K1255-02 Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko 16.12.2019 pdf dokument
TSK 212/19 - 159 - Merací transformátor napätia VTS 25 KPB INTRA, s.r.o., Česká republika 27.11.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 069 1 Inteligentná monitorovacia sonda NuDET EGM-02; NuEM EGM-04 NUVIA, s.r.o., Česká republika 25.11.2019 pdf dokument
TSK 452/19 - 008 - Analyzátor dychu Alcotest 6820 Dräger Safety AG & Co. KGaA, Nemecko 05.11.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 073 - Neutrónová sonda LB 6411 BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co., Nemecko 24.10.2019 pdf dokument
TSK 212/19 - 158 - Merací transformátor prúdu TAC, TAT FRER s.r.l., Taliansko 11.10.2019 pdf dokument
TSK 221/19 - 138 - Jednofázový statický elektromer ME 382-D1; ME382-D3 ISKRAEMCO, d.d., Slovinsko 10.10.2019 pdf dokument
TSK 221/19 - 137 - Trojfázový statický elektromer P34S02 CT Ningbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd., Čínska ľudová republika 16.09.2019 pdf dokument
TSK 441/13 - 050 2 Digitálny monitor kontaminácie LB 124 Scint BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co., KG., Nemecko 23.08.2019 pdf dokument
TSK 153/19 - 085 - Momentový kľúč Honiton H404-XXX Torque - Tech Precision, Co. Ltd., Taiwan 22.08.2019 pdf dokument
TSK 153/19 - 084 - Momentový kľúč TW-xxx-xx Torque - Tech Precision, Co. Ltd, Taiwan 22.08.2019 pdf dokument
TSK 143/19 - 069 - Výdajný stojan pre vysokotlakový zemný plyn CNG SK700-2/CNG; SK700-2/CNG ARIAL; FRONTIER MPD CNG Gilbarco GmbH & Co., KG 20.08.2019 pdf dokument
TSK 452/09 - 006 1 Analyzátor dychu Alcotest 7510 Dräger Safety AG & Co. KGaA, Nemecko 31.07.2019 pdf dokument
PTSK 453/17 - 005 2 Procesný plynový chromatograf PGC 9303 RMG Messtechnik GmbH, Nemecko 31.07.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 072 - Osobný elektronický dozimeter PED-IS Tracerco Limited, Veľká Británia 24.07.2019 pdf dokument
TSK 131/19 - 121 - Odmerné sklo - Odmerné valce Odmerné valce triedy presnosti A KAVALIERGLASS, Česká republika 22.07.2019 pdf dokument
TSK 142/16 - 148 1 Vírový prietokomer Prowirl F 200 Endress + Hauser Flowtec AG, Francúzsko 25.06.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 071 - Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu Colibri VLD Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko 24.06.2019 pdf dokument
TSK 212/09 - 075 2 Merací transformátor prúdu IMB xxx ABB AB High Voltage Products, Švédsko 24.06.2019 pdf dokument
TSK 212/09 - 074 1 Merací transformátor napätia EMF 123, EMF 145 ABB AB High Voltage Products, Švédsko 24.06.2019 pdf dokument
TSK 212/09 - 072 1 Merací transformátor napätia TDC4, TDC6 ABB, s.r.o., Česká republika 11.06.2019 pdf dokument
TSK 144/19 - 026 - Prietokomer pre voľnú hladinu FloSonic FloSonic Badger Meter Slovakia, s.r.o., Bratislava 10.06.2019 pdf dokument
TSK 143/19 - 068 - Výdajný stojan pre stlačený plyn CNG Výdajné zariadenie CNG s hmotnostným prietokomerom Galileo EMB XX-X-X GNC GALILEO, S. A., Argentína 07.06.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 070 - Gama monitor kontaminácie Cronos - 1 Mirion Technologies (Canberra CA) Ltd., Kanada 24.05.2019 pdf dokument
TSK 441/13 - 053 1 Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu Colibri TTC MIRION TECHNOLOGIES (Canberra) S.A.S., Francúzsko 23.05.2019 pdf dokument
TSK 212/17 - 143 1 Merací transformátor prúdu IOSK Trench France S.A.S, Francúzsko; Trench Italia S.r.l., Taliansko 06.05.2019 pdf dokument
TSK 153/19 / 083 - Momentový kľúč 75R3-x; 75S-x Bahco, USA 03.05.2019 pdf dokument
TSK 174/19 - 017 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel CA 100; CA 100 M; CA 100 A/T Šebesta, spol. s r.o., Česká republika 15.04.2019 pdf dokument
TSK 153/19 - 080 - Momentový kľúč 243314 GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co., KG, Nemecko 12.04.2019 pdf dokument
TSK 452/19 - 007 - Analyzátor dychu Intoxilyzer 9000 Lion Laboratories, Ltd., United Kingdom 10.04.2019 pdf dokument
TSK 221/19 - 135 - Trojfázový statický elektromer DTSD545-02 Holley Technology, Ltd., Čínska ľudová republika 04.04.2019 pdf dokument
TSK 221/19 - 136 - Trofázový statický elektromer DTSD545-01 Holley Technology, Ltd., Čínska ľudová republika 04.04.2019 pdf dokument
TSK 441/19 - 069 - Inteligentná monitorovacia sonda NuEM EGM-04 NUVIA a.s., Česká republika 03.04.2019 pdf dokument
TSK 153/19 - 082 - Momentový kľúč 74Wx-x Bahco, USA 27.03.2019 pdf dokument
TSK 153/19 - 081 - Momentový kľúč 510xVDE HAZET - WERK-Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Nemecko 27.03.2019 pdf dokument
TSK 144/19 - 025 - Ultrazvukový merač prietoku ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva vody s voľnou hladinou EasyTREK SPx-5xx-x NIVELCO PROCESS CONTROL CO, Maďarsko 01.03.2019 pdf dokument
TSK 212/19 - 157 - Merací transformátor napätia EGK 145-3/F35-41 PFIFFNER Holding AG, Švajčiarsko 11.01.2019 pdf dokument
TSK 212/18 - 156 - Mrací transformátor prúdu F35-CT41 ALSTOM Grid AG, Švajčiarsko 20.12.2018 pdf dokument
TSK 441/18 - 068 - Prenosný merač kontaminácie PAM-170E VF, s.r.o., Česká republika 17.12.2018 pdf dokument
TSK 162/18 - 023 - Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel MULTANOVA MultaRadar CD, MULTANOVA MultaRadar SD580 JENOPTIK Robot GmbH, Nemecko 11.12.2018 pdf dokument
TSK 221/18 - 134 - Trojfázový statický elektromer P34S02 Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd., Čínska ľudová republika 10.12.2018 pdf dokument
TSK 221/18 - 133 - Trojfázový statický elektromer HX Hexing Electrical Co., Ltd., Čínska ľudová republika 26.11.2018 pdf dokument
TSK 441/13 - 050 1 Digitálny monitor kontaminácie LB 124 Scint BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co., KG., Nemecko 16.11.2018 pdf dokument
TSK 221/18 - 132 - Trojfázový statický elektromer LZQJ-XC EMH metering GmbH & Co. KG, Nemecko 13.11.2018 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk