Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 221/04-044 - Jednofázový indukčný elektromer E 72 Iskraemeco, Slovinsko 30.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-045 - Jednofázový statický elektromer ME 16 Iskraemeco, Slovinsko 30.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-046 - Trojfázový statický elektromer MT 400 Iskraemeco, Slovinsko 30.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-047 - Trojfázový statický elektromer MT 42. Iskraemeco, Slovinsko 30.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-048 - Trojfázový statický elektromer ITZ EMH Elektrizitätszähler GmbH&CoKG, SRN 30.04.2004 pdf dokument
TSK 142/04-082 - Objemový vodomer s vymeniteľnou kapsľou RTK, RTKI MOM Vízmérés Technikai R.T., Maďarsko 21.04.2004 pdf dokument
TSK 144/04-007 - Parshallov žľab PARS ako primárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 Pars-Aqua, s.r.o., ČR 21.04.2004 pdf dokument
TSK 221/01-007 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer LZQM, LZQJ, LZKM, LZKJ EMH Elektrizitätszähler GmbH&Co.KG, SRN 19.04.2004 pdf dokument
TSK 311/01-001 - Ultrazvukový merač tepla 2WR5 Landis+Gyr GmbH, SRN 19.04.2004 pdf dokument
TSK 142/04-079 - Zdužený vodomer WPV-MFD 4228 MOM Vízmérés Technikai R.T., Maďarsko 15.04.2004 pdf dokument
TSK 142/01-001 - Ultrazvukový merač kondenzátu 2WR5 Landis+Gyr GmbH, SRN 15.04.2004 pdf dokument
TSK 143/04-025 - Počítač prietoku plynu FloBoss S600 Emerson Process Management, Veľká Británia 15.04.2004 pdf dokument
TSK 321/04-011 - Odporové snímače teploty Pt 500 6220 Sensus Metering Systems GmbH, SRN 15.04.2004 pdf dokument
TSK 321/04-012 - Odporové snímače teploty Pt 100 Wex 622 W.C. Heraeus GmbH, SRN 15.04.2004 pdf dokument
TSK 111/04-006 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky káblov a vodičov MKV - SEZ 16 0505 HAGARD:HAL, a.s., SR 08.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-042 - Statický trojfázový elektromer EL 302 ELGAS, s.r.o., ČR 08.04.2004 pdf dokument
TSK 441/04-017 - Dozimeter - rádiometer DKS-96N ZAO NPP Doza, GP VNIIFTRI, Ruská federácia 08.04.2004 pdf dokument
TSK 142/04-081 - Indukčný pietokomer MP 203 Justur, spol. s r.o., SR 02.04.2004 pdf dokument
TSK 221/03-031 1 Statický jednofázový elektromer EL 103, EL 102 ELGAS, s.r.o., ČR 02.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-040 - Jednofázový indukčný elektromer CM100 Landis+Gyr AG, Švajčiarsko 02.04.2004 pdf dokument
TSK 221/04-041 - Trojfázový indukčný elektromer MM 2000 Landis+Gyr AG, Švajčiarsko 02.04.2004 pdf dokument
TSK 321/04-010 - Odporové snímače teploty Pt 500 6331 Sensus Metering Systems GmbH, SRN 02.04.2004 pdf dokument
TSK 441/04-018 - Sonda BDMG-100 s medziblokom BKK-77P a vyhodnocovacou jednotkou UNO-201P Detekčná sonda: BDMG-100, medziblok: BKK-77P, vyhodnocovacia jednotka: UNO-201P ZAO NPP Doza, GP VNIIFTRI, Ruská federácia 02.04.2004 pdf dokument
TSK 141/04-033 - Prepočítavač množstva kvapalín FloBoss S600 Emerson Process Management, Veľká Británia 19.03.2004 pdf dokument
TSK 221/04-039 - Trojfázový statický elektromer ZMQ 202, ZFQ 202 Landis+Gyr AG, Švajčiarsko 15.03.2004 pdf dokument
TSK 142/02-040 1 Dvojokruhový indukčný prietokomer JTF 20 Justur, spol. s r.o., SR 12.03.2004 pdf dokument
TSK 321/03-008 1 Odporové snímače teploty Pt 500 OT 5.X Invensys Metering Systems, a.s., SR 10.03.2004 pdf dokument
TSK 311/04-016 - Kalorimetrické počítadlo INFOCAL 5 Hydrometer GmbH, SRN 09.03.2004 pdf dokument
TSK 441/04-016 - Príručný spektrometer žiarenia gama GR-135 The Identifier Exploranium G.S. Limited, Kanada 09.03.2004 pdf dokument
TSK 441/04-015 - Rádiometer (meradlo povrchovej kontaminácie) DKS-96BM ZAO NPP Doza, GP VNIIFTRI, Ruská federácia 08.03.2004 pdf dokument
TSK 221/04-038 - Statický elektromer EIZ EMH Elektrizitätszähler GmbH&CoKG, SRN 05.03.2004 pdf dokument
TSK 111/03-005 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky tkanej polypropylénovej geotextílie (GP PP) SULZER-GT PP/OK-H7CX KORDSERVICE, a.s., ČR 04.03.2004 pdf dokument
TSK 221/04-037 - Jednofázový statický elektromer E 130-s Holley Metering Group Co., Čína 03.03.2004 pdf dokument
TSK 111/03-004 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky tkaných vlnených textílií EG 5 - MAQ 10/3 CO.MA.R. S.r.l. Macchine Tessili, Taliansko 20.02.2004 pdf dokument
TSK 221/04-036 - Jednofázový statický elektromer ACE 1000 typ 270 (SMD) Actaris UK Ltd., Veľká Británia 19.02.2004 pdf dokument
TSK 311/04-015 - Kompaktný merač tepla SUPERCAL 539 SONTEX SA, Švajčiarsko 19.02.2004 pdf dokument
TSK 142/04-061 - Ultrazvukový prietokomer SHARKY 471 Hydrometer GmbH, SRN 17.02.2004 pdf dokument
TSK 142/02-043 1 Viacvtokový bytový vodomer na studenú vodu istameter Vittera Energy Services AG, SRN 11.02.2004 pdf dokument
TSK 142/02-044 1 Viacvtokový bytový vodomer na teplú úžitkovú vodu istameter Vittera Energy Services AG, SRN 11.02.2004 pdf dokument
TSK 221/02-014 2 Trojfázový statický elektromer CENTRON, typ MC3 Actaris GmbH, Zähler und Sytemtechnik GmbH, SRN 11.02.2004 pdf dokument
TSK 142/04-077 - Kapsľový viacvtokový bytový vodomer na studenú vodu plus S, vario S, data Hydrometer GmbH, SRN 05.02.2004 pdf dokument
TSK 142/04-078 - Kapsľový viacvtokový bytový vodomer na teplú úžitkovú vodu plus S, vario S, data Hydrometer GmbH, SRN 05.02.2004 pdf dokument
TSK 142/03-075 - Studňový vodomer WB-MFD MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 02.02.2004 pdf dokument
TSK 221/03-027 1 Statický trojfázový elektromer E420-n Enermet OY, Fínsko 22.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-074 - Veľký vodomer Woltmann WS-MFD MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 20.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-059 1 Jednovtokový bytový vodomer na studenú vodu GSD S, GSD SM TVK, s.r.o., SR 12.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-060 1 Jednovtokový bytový vodomer na teplú vodu GSD T, GSD TM TVK, s.r.o., SR 12.01.2004 pdf dokument
TSK 142/02-027 1 Bytový vodomer ETK Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 142/02-028 1 Bytový vodomer ETW Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-015 - Výdajný stojan na stlačený zemný plyn CNG SX-901-G a SX-902-X NPS Service AG, Švédsko 19.12.2003 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk