Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 174/04-012 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel Pneumax Trendex, s.r.o., SR 23.12.2004 pdf dokument
TSK 142/04-088 - Vírový prietokomer Vortex 83 Invensys, The Foxboro Company, USA 23.12.2004 pdf dokument
TSK 311/04-020 - Kompaktný merač tepla MULTICAL 401 Kamstrup A/S, Dánsko 23.12.2004 pdf dokument
TSK 172/05-010 - Meradlo tlaku krvi - tonometer Sysdimed, Maximed Fridrich Bosch GmbH&CoKG, SRN 23.12.2004 pdf dokument
TSK 311/04-019 - Kalorimetrické počítadlo CALMEX N2 Sensus Metering Systems, a.s., SR 22.12.2004 pdf dokument
P TSK 143/04-026 - Vírový plynomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc, USA 20.12.2004 pdf dokument
TSK 142/04-086 - Ultrazvukový prietokomer 2WR7 Landis+Gyr GmbH, SRN 16.12.2004 pdf dokument
TSK 141/04-040 - Výdajný stojan na skvapalnené plyny Petro-Primus Mysliwiec Zap-Petro Sp. z o.o., Poľsko 14.12.2004 pdf dokument
TSK 111/04-010 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky elektropocínovaných plechov na linke EC2 EC 2 - IRC 90A Danieli Wean, Taliansko 14.12.2004 pdf dokument
TSK 143/01-002 2 Rotačný plynomer DKZ Premagas, s.r.o., SR 14.12.2004 pdf dokument
TSK 142/03-051 - Elektromagnetický prietokomer Promag 50, Promag 53 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 03.12.2004 pdf dokument
TSK 221/04-042 1 Statický trojfázový elektromer EL 302 ELGAS, s.r.o., ČR 03.12.2004 pdf dokument
TSK 221/03-031 2 Statický jednofázový elektromer EL 103, EL 102 ELGAS, s.r.o., ČR 03.12.2004 pdf dokument
TSK 141/03-018 - Elektromagnetický prietokomer Promag 50, Promag 53 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 03.12.2004 pdf dokument
TSK 143/04-028 - Coriolisov prietokomer a hustomer Snímač: ELITE CMF XXX, vyhodnocovacie jednotky: MVD 2500/2700, RFT 9739, ALTUS 3500/3700 Micro Motion Inc., USA, Micro Motion Europe, Holandsko 03.12.2004 pdf dokument
TSK 131/01-001 1 Výčapná nádoba sklenená 54483 RONA, a.s., SR 30.11.2004 pdf dokument
TSK 341/04-001 - Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny AQUA - TR I Tripette a Renaud, Francúzko 22.11.2004 pdf dokument
TSK 142/04-087 - Vírový prietokomer Prowirl 72 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 12.11.2004 pdf dokument
TSK 181/04-007 - Integračný zvukomer - analyzátor v reálnom čase Nor-118 Norsonic AS, Nórsko 12.11.2004 pdf dokument
TSK 212/04-021 - Merací transformátor prúdu GSA 150/45B KWK Messwandler GmbH&Co., SRN 12.11.2004 pdf dokument
TSK 221/03-027 2 Statický trojfázový elektromer E420 Enermet OY, Fínsko 12.11.2004 pdf dokument
TSK 221/01-006 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer E700 Enermet OY, Fínsko 12.11.2004 pdf dokument
TSK 131/04-074 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,4 l DŽBÁNEK PUB SAHM, s.r.o., ČR 09.11.2004 pdf dokument
TSK 142/04-084 - Objemový vodomer 620 Sensus Metering Systems GmbH, SRN, ... SAS, Francúzsko 03.11.2004 pdf dokument
TSK 131/04-073 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 02/03 l Pepsi SAHM, s.r.o., ČR 18.10.2004 pdf dokument
TSK 143/04-027 - Elektronický prepočítavač pretečeného množstva plynu EK2XX ELSTER GmbH, SRN 15.10.2004 pdf dokument
TSK 341/04-002 - Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny Granomat Pfeuffer GmbH, Mess- und Prüfgeräte, SRN 11.10.2004 pdf dokument
TSK 141/04-038 - Meracia zostava na mlieko OPTIMATE JANSKY GmbH, SRN 11.10.2004 pdf dokument
TSK 141/04-037 - Meracia zostava na mlieko KOMET JANSKY GmbH, SRN 11.10.2004 pdf dokument
TSK 141/04-036 - Elekromagnetický prietokomer PD 340 JANSKY GmbH, SRN 11.10.2004 pdf dokument
TSK 131/04-072 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: A 0,04 l, B 0,02 l a 0,04 l, C 0,5 l BUDZOGÁŇ 53026/50 ml SLOVGLASS, a.s., SR 11.10.2004 pdf dokument
TSK 451/04-003 - Analyzátor výfukových plynov IPEX D PROTECH Div. Selter S.r.l., Taliansko 20.09.2004 pdf dokument
TSK 111/04-009 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky káblov AUF 1250A Kabelmat GmbH, SRN 20.09.2004 pdf dokument
TSK 111/04-008 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky káblov a vodičov KO-km/M1-e-9823 Kablo Elektro Velké Meziříčí, spol. s r.o., ČR 30.08.2004 pdf dokument
TSK 142/04-083 - Lopatkový vodomer na studenú vodu TW TECNIDRO S.r.L., Taliansko 26.08.2004 pdf dokument
TSK 142/04-085 - Jednovtový mokrobežný vodomer 820 Sensus Metering Systems GmbH, SRN, ... SAS, Francúzsko 18.08.2004 pdf dokument
TSK 221/04-049 - Jednofázový statický elektromer A 100 ELSTER Méréstechnika Kft., Maďarsko 17.08.2004 pdf dokument
TSK 221/04-050 - Trojfázový statický elektromer A 1100 ELSTER Méréstechnika Kft., Maďarsko 17.08.2004 pdf dokument
TSK 144/04-009 - Merač prietoku BUBLEFLOW QH1 ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou Vyhodnocovacie zariadenie: SAREL FLOW, meracia sonda: NIVOFIX M-Tech, s.r.o., Tenzoterma, s.r.o., SR 22.07.2004 pdf dokument
TSK 311/04-017 - Kalorimetrické počítadlo RMS 621 Endress+Hauser Instruments International, SRN 14.07.2004 pdf dokument
TSK 321/01-001 1 Spárované odporové snímače teploty Pt 500-členy meračov tepla, inštalované do puzdier, priamo inštalované 65-00-0A0 (0B0,0C0,0D0)-XXX, 66-00-0F0 (0G0)-XXX KAMSTRUP A/S, Dánsko 13.07.2004 pdf dokument
TSK 142/01-010 1 Ultrazvukový prietokomer ULTRAFLOW 65S, 65R KAMSTRUP A/S, Dánsko 13.07.2004 pdf dokument
TSK 142/04-080 - Prietokomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc., USA 13.07.2004 pdf dokument
TSK 126/04-002 - Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace na váženie v kolesových nakladačoch WK 50 PFREUNDT GmbH, SRN 13.07.2004 pdf dokument
TSK 141/04-035 - Prietokové meradlo na kvapaliny C 75 Adast Systems, a.s., ČR 08.07.2004 pdf dokument
TSK 321/01-002 1 Prevodník teploty, odpor.snímač teploty Pt 100, Pt 200, Pt 500, PT: model 144, 244, 644, 3144 a 3244 MV a FIELDBUS OST Pt 100: typ 0065 Emerson Process Management Temperature GmbH, SRN 07.07.2004 pdf dokument
TSK 321/04-013 - Spárované odporové snímače teploty Pt 500 J-00000-00aab-00000-xxy JUMO, SRN 07.07.2004 pdf dokument
TSK 311/04-018 - Ultrazvukový merač tepla SHARKY HEAT 772 Hydrometer GmbH, SRN 06.07.2004 pdf dokument
TSK 441/04-019 - Elektronocký dozimeter DMC 2000 S MGP Instruments S.A., Francúzsko 06.07.2004 pdf dokument
TSK 141/04-019 - Hmotnostný prietokomer Promass 80, Promass 83 Endress+Hauser GmbH, SRN 02.06.2004 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk