Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 142/03-075 - Studňový vodomer WB-MFD MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 02.02.2004 pdf dokument
TSK 221/03-027 1 Statický trojfázový elektromer E420-n Enermet OY, Fínsko 22.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-074 - Veľký vodomer Woltmann WS-MFD MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 20.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-059 1 Jednovtokový bytový vodomer na studenú vodu GSD S, GSD SM TVK, s.r.o., SR 12.01.2004 pdf dokument
TSK 142/03-060 1 Jednovtokový bytový vodomer na teplú vodu GSD T, GSD TM TVK, s.r.o., SR 12.01.2004 pdf dokument
TSK 142/02-027 1 Bytový vodomer ETK Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 142/02-028 1 Bytový vodomer ETW Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-015 - Výdajný stojan na stlačený zemný plyn CNG SX-901-G a SX-902-X NPS Service AG, Švédsko 19.12.2003 pdf dokument
P TSK 143/03-020 - Ultrazvukový plynomer USZ 08 RMG Messtechnik GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 311/03-014 - Kapsľový merač tepla compact III, compact III S Hydrometer GmbH, SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 321/03-009 - Spárované platinové odporové snímače teploty Pt 100 a Pt 500 902425/20, 902425/40, 902425/50, 902435/10, 902435/20 M.K. JUCHHEIM GmbH&Co., SRN 19.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-015 - Výdajný stojan na stlačený zemný plyn SX-901-G a SX-902-G NPS Service AB, Švédsko 19.12.2003 pdf dokument
TSK 173/03-006 - Prevodník tlaku ST2000 Honeywell Inc., USA 19.12.2003 pdf dokument
TSK 212/02-015 2 Merací transformátor prúdu, menovitá záťaž 5, 10 a 15 VA MTP TVK, s.r.o., SR 19.12.2003 pdf dokument
TSK 141/03-032 - Výdajný stojan na kvapaliny EVS 2000 R TECHPETROL, s.r.o., SR 18.12.2003 pdf dokument
TSK 131/03-069 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,3 l a 0,04/0,3 l KOFOLA SAHM, s.r.o., ČR 15.12.2003 pdf dokument
TSK 131/03-070 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,5 l PILSNER URQUELL SEIDEL SHH Sklárna Heřmanova Huť, a.s., ČR 15.12.2003 pdf dokument
TSK 131/03-071 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l PILSNER URQUELL BECHER SHH Sklárna Heřmanova Huť, a.s., ČR 15.12.2003 pdf dokument
TSK 441/03-009 - Elektronický osobný dozimeter EPD Mk2 Siemens Environmental Systems Limited, Veľká Británia 15.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-023 - Plynomer s rotačnými piestami DELTA Actaris Gaszählerbau GmbH, SRN 08.12.2003 pdf dokument
TSK 141/03-030 - Výdajný stojan na kvapaliny Global Star Dresser Wayne AB, Švédsko 05.12.2003 pdf dokument
TSK 141/03-031 - Prietokové meradlo na kvapaliny DM 2 Dresser Wayne AB, Švédsko 05.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-022 - Membránový plynomer s teplotnou kompenzáciou BK - G10T Premagas, s.r.o., SR 01.12.2003 pdf dokument
TSK 143/03-024 - Membránový plynomer G10 až G65 Actaris Gaszählerbau GmbH, SRN, Actaris Meterfabriek BV, Holandsko 01.12.2003 pdf dokument
TSK 221/02-018 1 Statický trojfázový elektromer ETS Křižík, a.s., SR 20.11.2003 pdf dokument
TSK 142/02-045 1 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu WP QF Invensys Metering Systems AG, SRN 18.11.2003 pdf dokument
TSK 212/03-018 - Merací transformátor napätia EYS 20b AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, SRN 18.11.2003 pdf dokument
TSK 142/03-072 - Merač pretečeného množstva vody SUPERSTATIC 440/441/442 SONTEX SA, Švajčiarsko 12.11.2003 pdf dokument
TSK 142/03-073 - Veľký vodomer Woltmann WP-MFD MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 12.11.2003 pdf dokument
TSK 131/02-048 - Výčapný dávkovač SB 4 Beaumont House Ltd., Veľká Británia 10.11.2003 pdf dokument
TSK 142/03-062 1 Skrutkový vertikálny vodomer MP-01, MP-NK-01, MP-NO-01, MP-NKO-01 Powogaz S.A., Poľsko 10.11.2003 pdf dokument
TSK 142/03-064 1 Jednovtokový suchobežný vodomer JS 130, JS 130-NK Powogaz S.A., Poľsko 10.11.2003 pdf dokument
TSK 221/03-035 - Statický trojfázový elektromer LEW 32 APATOR sa, Poľsko 03.11.2003 pdf dokument
TSK 221/03-034 - Statický jednofázový elektromer LEW 12 APATOR sa, Poľsko 03.11.2003 pdf dokument
TSK 221/03-033 - Jednofázový indukčný elektromer M2X PT. MECOINDO, Subsdiary of Actaris, Indonézia 03.11.2003 pdf dokument
TSK 221/00-001 - Trojfázový statický elektromer DC3 Actaris Zähler und Systemtechnik GmbH, SRN 03.11.2003 pdf dokument
TSK 142/03-076 - Domový vodomer s vymeniteľnou vložkou M-MKNR, M-MKSNR MOM Vízmerés Technikat R.T., Maďarsko 31.10.2003 pdf dokument
TSK 311/03-013 - Ultrazvukový merač tepla ULTRAHEAT XS 2WR6 Landis+Gyr GmbH, SRN 29.10.2003 pdf dokument
TSK 144/03-006 - Ultrazvukový merač prietoku ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou SPACE A/B,M so sondou ECHOLOT HT-68 ZULLIG A.G., Švajčiarsko 29.10.2003 pdf dokument
TSK 221/03-032 - Trojfázový statický elektromer ACE 5000 Actaris SAS, Francúzsko 24.10.2003 pdf dokument
TSK 311/02-007 2 Ultrazvukový merač tepla PolluStat E Invensys Metering Systems GmbH, Ludwigshafen, Invensys Metering Systems AG, Hannover, SRN 22.10.2003 pdf dokument
TSK 141/03-029 - Meracia zostava na kvapaliny GMVT 805 F.A. Sening GmbH, SN 22.10.2003 pdf dokument
TSK 111/03-003 - Meracie zaiadenie na meranie dĺžky elektropocínovaných plechov EC/MES LV 503 U.S. Steel Košice, s.r.o., SR 03.10.2003 pdf dokument
TSK 142/03-070 - Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu E-T-QN...DNN 90, E-T-QN...DNN 90 K, E-T-QN...DNH 90 K Invensys Metering Systems, SRN, Invensys Metering Systems, a.s., SR 25.09.2003 pdf dokument
TSK 142/03-071 - Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu E-T-QN...DNN, E-T-QN...DNN K Invensys Metering Systems, SRN, Invensys Metering Systems, a.s., SR 25.09.2003 pdf dokument
TSK 221/02-020 1 Jednofázový statický elektromer EJS Křižík, a.s., SR 25.09.2003 pdf dokument
TSK 142/03-067 - Jednovtokový suchobežný vodomer na studenú vodu LORENZ ENBRA EV-AM Lorenz GmbH and Co.KG, SRN 25.09.2003 pdf dokument
TSK 142/03-066 - Jednovtokový suchobežný vodomer na teplú úžitkovú vodu LORENZ ENBRA EV-AM Lorenz GmbH and Co.KG, SRN 25.09.2003 pdf dokument
TSK 142/03-068 - Bytový vodomer na teplú vodu s mernou kapsľou PolluMUK Invensys Metering Systems GmbH, SRN 23.09.2003 pdf dokument
TSK 142/03-069 - Bytový vodomer na studenú vodu s mernou kapsľou PolluMUK Invensys Metering Systems GmbH, SRN 23.09.2003 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk