Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 441/03-011 - Meradlo nízkych aktivít alfa-beta FHT 770 T Thermo Eberline ESM, SRN 19.05.2003 pdf dokument
TSK 181/03-004 - Tónový audiometer MA 52 MAICO Diagnostic GmbH, SRN 07.05.2003 pdf dokument
TSK 441/03-007 - Priamoodčítací osobný dozimeter DOSICARD 41277 Canberra-Eurisys, Francúzsko 05.05.2003 pdf dokument
TSK 221/01-010 2 Trojfázový indukčný elektromer na priame meranie energie C 114 G, C 114 N, C 114 U, C 114 K, C 114 T Actaris Zähler und Systemtechnik GmbH, Ganz Actaris Meter Co.Ltd, Maďarsko 05.05.2003 pdf dokument
TSK 221/01-009 2 Jednofázový indukčný elektromer H 10 Ganz Actaris Meter Company Ltd., Maďarsko 05.05.2003 pdf dokument
TSK 221/01-008 2 Trojfázový statický štvorkvadrantový elektromer SL 7000 SMART typ SL 761 Actaris ZI de Chasseneuil, Francúzsko 05.05.2003 pdf dokument
TSK 142/03-054 - Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu K Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, SRN 25.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-060 - Jednovtokový bytový vodomer na teplú vodu GSD T TVK, s.r.o., SR 25.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-059 - Jednovtokový bytový vodomer na studenú vodu GSD S TVK, s.r.o., SR 25.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-055 - Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu W Rosweiner Amaturen und Messgeräte GmbH, SRN 25.04.2003 pdf dokument
TSK 441/03-006 - Monitor kontaminácie rúk, nôh a šatstva FHT 65 LX ESM Eberline Instruments GmbH, SRN 16.04.2003 pdf dokument
TSK 111/03-001 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky dopravných pásov DP/LUCA-OK Matador, a.s., SR 16.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-056 - Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu HM JHS, s.r.o., SR 15.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-057 - Jednovtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu HBM JHS, s.r.o., SR 15.04.2003 pdf dokument
TSK 142/03-058 - Jednovtokový mokrobežný vodomer na teplú vodu HBM JHS, s.r.o., SR 15.04.2003 pdf dokument
TSK 174/03-009 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel R-1822 Eurodainu Schrader s.a., Francúzsko 31.03.2003 pdf dokument
TSK 111/03-002 - Meracie zariadenie na meranie dĺžky lakovaných plechov LP/DZ SVa - IRC 202 VSŽ Informatika, s.r.o., SR 25.03.2003 pdf dokument
TSK 131/03-057 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,2 l Alfonsa SAHM, s.r.o., ČR 24.03.2003 pdf dokument
TSK 131/03-058 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l Tubinger SAHM, s.r.o., ČR 24.03.2003 pdf dokument
TSK 143/03-017 - Axiálny turbínový plynomer Fluxi 2000/TZ Actaris Gaszählerbau GmbH, SRN 19.03.2003 pdf dokument
TSK 126/03-001 - Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace na váženie v kolesových nakladačoch PKV Tamtron Oy, Fínsko 18.03.2003 pdf dokument
TSK 311/02-006 1 Kalorimetrické počítadlo PolluTherm Invensys Metering Systems GmbH, SRN 12.03.2003 pdf dokument
TSK 172/03-004 - Prístroj na meranie tlaku krvi DM 330 JARES Corporation, Čína 11.03.2003 pdf dokument
TSK 172/03-005 - Prístroj na meranie tlaku krvi HS-60A JARES Corporation, Čína 11.03.2003 pdf dokument
TSK 172/03-006 - Prístroj na meranie tlaku krvi DM 333 JARES Corporation, Čína 11.03.2003 pdf dokument
TSK 142/03-051 - Elektromagnetický prietokomer Promag 50, Promag 53 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 19.02.2003 pdf dokument
TSK 141/03-018 - Elektromagnetický prietokomer Promag 50, Promag 53 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 19.02.2003 pdf dokument
TSK 141/03-019 - Hmotnostný prietokomer Promass 80, Promass 83 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 19.02.2003 pdf dokument
TSK 141/03-024 - Prepočítavač množstva kvapalín AccuLoad III Smith Meter Systems GmbH, SRN 17.02.2003 pdf dokument
TSK 221/03-026 - Jednofázový a trojfázový statický elektromer ECOLEC EC 112 a EC 132 Circuit Breaker Industries Ltd., Južná Afrika 07.02.2003 pdf dokument
TSK 321/03-005 - Lekársky teplomer normálny a maximálnym zariadením Termopribor, Ruská federácia 04.02.2003 pdf dokument
TSK 144/02-001 1 Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou v otvorených žľaboch a v potrubiach čiastočne až plne zahltených typu Compound ako merač pracujúci.na princípe merania rýchlosti a plochy UF 5100 Badger Meter Inc., USA 30.01.2003 pdf dokument
TSK 162/03-003 - Cestný merač rýchlosti AD9, vyhotovenie: AD9 T, AD9 C, AD9 O, AD9 P RAMET C.H.M., a.s., ČR 30.01.2003 pdf dokument
TSK 144/03-005 - Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou v otvorených žľaboch a v potrubiach čiastočne až plne zahltených ako merač pracujúci na princípe merania rýchlosti a zatopenej plochy VHQ 500-SPS a VHQ 500-SSP Badger Meter Europa GmbH, SRN 27.01.2003 pdf dokument
TSK 221/01-008 1 Trojfázový statický štvorkvadrantový elektromer SL 7000 SMART typ SL 761 Actaris ZI de Chasseneuil, Francúzsko 20.01.2003 pdf dokument
TSK 221/01-009 1 Jednofázový indukčný elektromer H 10 Ganz Actaris Meter Company Ltd., Maďarsko 20.01.2003 pdf dokument
TSK 221/01-010 1 Trojfázový indukčný elektromer na priame meranie energie C 114 U Actaris Zähler und Systemtechnik GmbH, Ganz Actaris Meter Co.Ltd, Maďarsko 20.01.2003 pdf dokument
TSK 221/01-011 1 Trojfázový indukčný elektromer na nepriame meranie energie C 114 W, BVC 114 W Actaris Zähler und Systemtechnik GmbH, Ganz Actaris Meter Co.Ltd, Maďarsko 20.01.2003 pdf dokument
TSK 221/02-013 1 Jednofázový statický elektromer CENTRON, typ SM1 Actaris Metering Systems, Veľká Británia, Ganz Actaris Meter Co., Maďarsko 20.01.2003 pdf dokument
TSK 141/02-020 - Hmotnostný multivariabilný digitálny prietokomer MDV 1700/2700 Emerson Process Management Micro Motion Inc., Boulder, Colorado, USA 20.12.2002 pdf dokument
TSK 124/02-001 - Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie PRV, D-PRV ALYA, spol. s r.o., SR 20.12.2002 pdf dokument
TSK 132/02-003 - Prepravný tank na kvapaliny VOLUTANK BARTEC Componenten und Systeme GmbH, SRN 19.12.2002 pdf dokument
TSK 172/02-003 - Prístroj na meranie tlaku krvi 08.301 Fazzini s.r.l. Milano, Taliansko 11.12.2002 pdf dokument
TSK 142/02-048 - Viacvtokový suchobežný vodomer M-T Invensys Metering Systems GmbH, SRN, Invensys Metering Systems, SR 11.12.2002 pdf dokument
TSK 142/02-052 - Ultrazvukový merač na studenú vodu Panametrics AT 868 Panametrics Limited, Írsko 11.12.2002 pdf dokument
TSK 221/02-025 - Trojfázový indukčný elektromer ET 421 Křižík, a.s., SR 11.12.2002 pdf dokument
TSK 142/02-053 - Ultrazvukový merač na studenú vodu Panametrics XMT 868 Panametrics Limited, Írsko 11.12.2002 pdf dokument
TSK 143/02-016 - Výdajný stojan na stlačený zemný plyn FILLMASTER PRO/1, FILLMASTER PRO/2 GreenField AG, Form. Ber. SULZER-Burckhardt AG, Švajčiarsko 10.12.2002 pdf dokument
TSK 311/02-005 - Kompaktný merač tepla Integral MK/V MaXX Schlumberger Industries, Francúzsko 28.11.2002 pdf dokument
TSK 143/01-005 1 Prepočítavač pretečeného množstva plynu u - ELCOR ELGAS, s.r.o., ČR 20.11.2002 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk