Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 143/02-011 - Počítač prietoku plynu SOLARTRON 7951 Solartron Mobrey Limited, Veľká Británia 26.06.2002 pdf dokument
TSK 142/02-033 - Priemyselný združený vodomer WPV Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.06.2002 pdf dokument
TSK 142/02-025 - Prietokomerný člen merača tepla ETHI Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.06.2002 pdf dokument
TSK 142/02-035 - Objemový vodomer s vymeniteľnou kapsľou R-TP, R-XTP Invensys Metering Systems GmbH, SRN 12.06.2002 pdf dokument
TSK 311/02-003 - Kalorimetrické počítadlo COMPART DXF 351 Endress&Hauser GmbH&CoKG, Švajčiarsko 11.06.2002 pdf dokument
TSK 221/02-020 - Jednofázový statický elektromer EJS Křižík, a.s., SR 10.06.2002 pdf dokument
TSK 221/02-019 - Trojfázový statický elektromer PZQM, PZQJ, PZKM, PZKJ, PEQM, PEQJ, PEKM, PEKJ EMH Elektrizitätzähler GmbH&CoKG, SRN 05.06.2002 pdf dokument
TSK 221/01-012 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer 7500 ION, 7600 ION Power Measurement Ltd., Kanada 03.06.2002 pdf dokument
TSK 174/02-005 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel typový rad 151 Armaturen und Autogengeräte ewe Hermann Holzpafel KG, SRN 27.05.2002 pdf dokument
TSK 143/01-002 1 Rotačný plynomer DKZ Premagas, s.r.o., SR 27.05.2002 pdf dokument
TSK 142/02-027 - Bytový vodomer ETK Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.05.2002 pdf dokument
TSK 142/02-028 - Bytový vodomer ETW Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.05.2002 pdf dokument
TSK 142/02-034 - Prietokomerný člen merača tepla MTHI Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.05.2002 pdf dokument
TSK 142/02-026 - Priemyselný vodomer na teplú vodu WS Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.05.2002 pdf dokument
TSK 142/02-032 - Priemyselný vodomer na teplú vodu WPH Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 20.05.2002 pdf dokument
TSK 144/02-001 - Meradlo pretečeného objemu s voľnou hladinou typu Compound ako merač pracujúci na princípe merania rýchlosti a plochy UF 5100 Badger Meter Inc., USA 09.05.2002 pdf dokument
TSK 311/02-004 - Ultrazvukový merač tepla CF ECHO Schlumberger Indutries, Francúzsko 08.05.2002 pdf dokument
TSK 162/02-002 - Cestný merač rýchlosti, vyhotovenie: RAMER 7 F, 7 F-V, 7 CCD a 7 CCD-U RAMER 7 F RAMET C.H.M., a.s., ČR 06.05.2002 pdf dokument
TSK 123/02-002 - Automatické koľajové váhy TEN KD 02 TENZONA, s.r.o., SR 24.04.2002 pdf dokument
TSK 123/02-001 - Váhy s automatickou činnosťou koľajové, triedy presnosti 0,2, 0,5, 1 a 2 DYNALOG ... LIBRA, spol. s r.o., SR 24.04.2002 pdf dokument
TSK 142/02-030 - Ultrazvukový prietokomer US ECHO Schlumberger Indutries, Francúzsko 18.04.2002 pdf dokument
TSK 142/02-023 - Priemyselný vodomer WPH Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 15.04.2002 pdf dokument
TSK 142/02-024 - Domový vodomer MNK Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 15.04.2002 pdf dokument
TSK 142/02-021 - Priemyselný vodomer WP Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 15.04.2002 pdf dokument
TSK 142/02-022 - Priemyselný vodomer WS Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 15.04.2002 pdf dokument
TSK 162/02-001 - Cestný merač rýchlosti, vyhotovenie: RAMER 7M-M, 7M-S, 7M-V RAMER 7M RAMET C.H.M., a.s., ČR 15.04.2002 pdf dokument
TSK 143/02-012 - Výdajný stojan na stlačený zemný plyn CNG X-Y-Z HANS BROCHIER GmbH, SRN 11.04.2002 pdf dokument
TSK 442/02-001 - MULT-O-METER na meranie kvality zväzkov a zdrojov rtg. žiarenia 300 UNFORS INSTRUMENT, Švédsko 04.04.2002 pdf dokument
TSK 125/02-003 - Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace ES 600 M Espera-Werke GmbH, SRN 03.04.2002 pdf dokument
TSK 125/02-002 - Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace ES 600 HS Espera-Werke GmbH, SRN 03.04.2002 pdf dokument
TSK 321/02-003 - Prevodníky teploty STT 250, vyhotovenie: STT25M, STT25H, STT25D, STT25T Honeywell Inc., USA 02.04.2002 pdf dokument
TSK 174/02-001 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel Asturo Super PG CEE/OM WALMEC S.p.A., Taliansko 25.03.2002 pdf dokument
TSK 174/02-002 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel Pneurex 1 BLITZ M. Schneider GmbH, SRN 25.03.2002 pdf dokument
TSK 174/02-003 - Prenosné zariadenie na plnenie a meranie tlaku v pneumatikách Airfix 6-124 ComAir Mahle GmbH, SRN 25.03.2002 pdf dokument
TSK 174/02-004 - Stabilné a prenosné zariadenie na plnenie a meranie tlaku v pneumatikách typový rad Airfix AGRE Kompressoren GmbH, Rakúsko 25.03.2002 pdf dokument
TSK 221/01-004 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer ZFD 405CT, ZFD 410CT, ZFD 405AT, ZFD 410AT, ZMD 405CT, ZMD 410CT, ZMD 405AT, ZMD 410AT Siemens Metering AG, Švajčiarsko 25.03.2002 pdf dokument
TSK 221/02-018 - Statický trojfázový elektromer ETS Křižík, a.s., SR 25.03.2002 pdf dokument
TSK 221/02-017 - Statický jednofázový elektromer Y120i Enermet OY, Fínsko 20.03.2002 pdf dokument
TSK 131/02-053 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l a 0,5 l WERNER 12049 Sklárna Heřmanova Huť, a.s., ČR 20.03.2002 pdf dokument
TSK 131/02-054 - Výčapná nádoba sklená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l a 0,5 l 11937 KLASIK Sklárna Heřmanova Huť, a.s., ČR 20.03.2002 pdf dokument
TSK 212/02-015 - Merací transformátor prúdu, menovitá záťaž 10 VA MTP ZPA TRANSFORMÁTORY, s.r.o., SR 08.03.2002 pdf dokument
TSK 128/02-003 - Automatické koľajové váhy Trapper DRS Pivotex Oy, Fínsko 08.03.2002 pdf dokument
TSK 221/02-016 - Trojfázový statický elektromer ZFD 210, ZMD 210 Siemens Metering AG, Švajčiarsko 08.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-011 - Hmotnostný prietokomer 3300, 3500, 3700CMF, C-XXX-BUS, D XXXX Micro Motion Inc., USA 06.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-010 - Prietokové meradlo na skvapalnené plyny MP 02524 Tatsuno Benč Europe, a.s., ČR 06.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-009 - Výdajný stojan na skvapalnené plyny BMP 500/LPG Tatsuno Benč Europe, a.s., ČR 06.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-008 - Výdajný stojan na skvapalnené plyny BMP 100/LPG Tatsuno Benč Europe, a.s., ČR 06.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-007 - Objemové prietokové meradlo na kvapaliny rad M400, M500, M600 a M700 Poličské strojírny, a.s., ČR 05.03.2002 pdf dokument
TSK 141/02-001 - Výdajný stojan na kvapaliny rad DPX, DPC a DPBA Nuovo Pignone S.p.A., Taliansko 05.03.2002 pdf dokument
TSK 131/02-048 - Výčapný dávkovač, menovitý objem: 50 cm3 SB 4 Beaumont House Ltd., Veľká Británia 26.02.2002 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk