Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 128/00-001 - Dávkovacie plniace váhy s automatickou činnosťou Speed AC 8 Chronos Richardson GmbH, SRN 20.11.2000 pdf dokument
TSK 143/00-001 - Turbínový plynomer SM-RI, SM-RI-X Instromet B.V., Holandsko 30.10.2000 pdf dokument
P TSK 143/04-026 1 Vírový plynomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc, USA pdf dokument
TSK 221/02-023 - Trojfázový statický elektromer MT 300 Iskraemeco, Slovinsko pdf dokument
TSK 221/02-022 - Jednofázový statický elektromer ME 100 Iskraemeco, Slovinsko pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk