Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 143/01-007 - Axiálny turbínový plynomer a axiálny turbínový plynomer s dlhým usmerňovačom TRZ 03 a TRZ 03-L RMG Messtechnik GmbH, SRN 26.11.2001 pdf dokument
TSK 221/01-003 1 Trojfázový statický elektromer ZFD 120AM, ZFD 120AT, ZFD 121AM, ZMD 120AM, ZMD 120AT, ZMD 121AM Siemens Metering AG, Švajčiarsko 26.11.2001 pdf dokument
TSK 125/01-001 - Kontrolné a triediace váhy s automatickou činnosťou S, VS, VO, VL, VC, PM, VM, ID1 plus, E Garvens Automation GmbH, SRN 26.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-028 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,4 l Merkur RASTAL GmbH&Co.KG, SRN 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-026 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Weizen Obersee SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-025 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l, 0,4 l, 0,5 l Donau Seidel SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-024 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Džbánok Bohemia SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-023 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Džbánok Olga SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-022 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Bohmisches Seidel SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-021 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l, 0,4 l, 0,5 l Seatle SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 131/01-020 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,2 l, 0,3 l, 0,5 l Gentleman SAHM, s.r.o., ČR 15.11.2001 pdf dokument
TSK 142/01-011 - Viacvtokový lopatkový vodomer kapsľovitého typu MN XNP Spanner-Pollux GmbH, SRN 05.11.2001 pdf dokument
TSK 221/01-012 - Trojfázový statický elektromer 7600 ION Power Measurement Ltd., Kanada 30.10.2001 pdf dokument
TSK 212/01-012 - Merací transformátor napätia UTF 420, UTF 245 ARTECHE Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., Španielsko 30.10.2001 pdf dokument
TSK 212/01-011 - Merací transformátor prúdu CA 420, CA 245 ARTECHE Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., Španielsko 30.10.2001 pdf dokument
TSK 143/01-008 - Prepočítavač pretečeného množstva plynu ELCOR-94 ELGAS, s.r.o., ČR 29.10.2001 pdf dokument
TSK 143/01-009 - Membránový plynomer BK G4 Premagas, s.r.o., SR 24.10.2001 pdf dokument
TSK 221/01-011 - Trojfázový indukčný elektromer na nepriame meranie energie C 114 W, BVC 114 W Schlumberger Zahler und Systemtechnik GmbH, SRN 18.10.2001 pdf dokument
TSK 212/01-010 - Merací transformátor napätia TJP 6.1, TJP 6.2 ABB, s.r.o. EJF Brno, ČR 16.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-030 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l, 0,5 l KH-25963 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-031 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,2 l, 0,2/0,3 l, 0,3 l KH-25964 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-032 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l, 0,4 l, 0,5 l D-26006 DEMAGLASS Tableware, Veľká Británia 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-033 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,02/0,04 l, 0,03/0,05 l, 0,03 l, 0,04 l, 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l KH-25900 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-034 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l KH-25927 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-035 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l, 0,5 l KH-25931 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-036 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l KH-25953 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-037 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,03 l, 0,04 l KH-25998 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-038 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-25999 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-039 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-26012 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-040 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-25965 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-041 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,4 l D-505 DEMAGLASS Tableware, Veľká Británia 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-042 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,3 l KH-25947 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 131/01-043 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l KH-25015 SLOVGLASS, a.s., SR 15.10.2001 pdf dokument
TSK 221/01-010 - Trojfázový indukčný elektromer na priame meranie energie C 114 U Schlumberger Zahler und Systemtechnik GmbH, SRN 08.10.2001 pdf dokument
TSK 221/01-009 - Jednofázový indukčný elektromer H 10 Ganz Schlumberger Co. Ltd., Maďarsko 08.10.2001 pdf dokument
TSK 141/01-002 - Prietokové meradlo na kvapaliny Autoset 500 Nuovo Pignone S.p.A., Taliansko 08.10.2001 pdf dokument
TSK 143/01-006 - Plynomer s rotačnými piestami RMG 132-A RMG - GASELAN, Regel+Messtechnik GmbH, SRN 08.10.2001 pdf dokument
TSK 221/01-008 - Trojfázový statický štvorkvadrantový elektromer SL 7000 SMART typ SL 761 Schlumberger Industries ZI de Chasseneuil, Francúzsko 18.09.2001 pdf dokument
TSK 141/01-003 - Elektrické počítadlo Domino Kontrel Elektronikai Kft., Maďarsko 18.09.2001 pdf dokument
TSK 142/01-001 - Merač kondenzátu Landis & Staefa 2WR5 Siemens AG, SRN 18.09.2001 pdf dokument
TSK 134/01-002 - Vibračný hustomer na plyny 7812 Solartron Mobrey Limited, Veľká Británia 10.09.2001 pdf dokument
TSK 134/01-001 - Snímač špecifickej hustoty plynov 3098 Solartron Mobrey Limited, Veľká Británia 10.09.2001 pdf dokument
TSK 142/01-010 - Ultrazvukový prietokomer ULTRAFLOW 65S, 65R KAMSTRUP A/S, Dánsko 10.09.2001 pdf dokument
TSK 142/01-009 - Jednovtokový bytový vodomer na teplú úžitkovú vodu domaqua II Viterra Energy Service AG, SRN 06.09.2001 pdf dokument
TSK 142/01-008 - Jednovtokový bytový vodomer na studenú vodu domaqua II Viterra Energy Service AG, SRN 06.09.2001 pdf dokument
TSK 131/01-019 - Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Pullitr - piškot Sklárny Moravia, a.s., ČR 05.09.2001 pdf dokument
TSK 131/01-027 - Výčapná nádoba sklenená, vyhotovenie hladké, menovitý objem: 0,5 l Pullitr - gulička Sklárny Moravia, a.s., ČR 05.09.2001 pdf dokument
TSK 172/01-001 - Prístroj na meranie tlaku krvi TONO 0 100 CHIRANA Medical, a.s. Bratislava, SR 05.09.2001 pdf dokument
TSK 221/01-007 - Trojfázový statický kombinovaný elektromer LZQM, LZQJ, LZKM, LZKJ EMH Elektrizitätszähler GmbH&Co.KG, SRN 27.08.2001 pdf dokument
TSK 212/01-009 - Kombinovaný merací transformátor VAU 123 KONČAR Instruments transformers Inc., Chorvátsko 06.08.2001 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk