Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 212/01-002 - Kombinovaný merací transformátor prúdu a napätia AVG Nuova Magrini Galileo, Taliansko 24.01.2001 pdf dokument
TSK 143/01-002 - Rotačný plynomer DKZ Premagas, s.r.o., SR 24.01.2001 pdf dokument
TSK 221/00-002 - Trojfázový indukčný elektromer 7CA60 MPE-I, s.r.o., ČR 06.12.2000 pdf dokument
TSK 212/00-001 - Merací transformátor prúdu CTB 25 KPB INTRA, s.r.o., ČR 29.11.2000 pdf dokument
TSK 221/00-001 - Trojfázový statický elektromer DC3 Schlumberger AEG Zähler GmbH, SRN 29.11.2000 pdf dokument
TSK 181/00-001 - Zvukový analyzátor pre životné prostredie NOR 121 NORSONIC AS, Nórsko 24.11.2000 pdf dokument
TSK 128/00-001 - Dávkovacie plniace váhy s automatickou činnosťou Speed AC 8 Chronos Richardson GmbH, SRN 20.11.2000 pdf dokument
TSK 143/00-001 - Turbínový plynomer SM-RI, SM-RI-X Instromet B.V., Holandsko 30.10.2000 pdf dokument
TSK 221/02-023 - Trojfázový statický elektromer MT 300 Iskraemeco, Slovinsko pdf dokument
TSK 221/02-022 - Jednofázový statický elektromer ME 100 Iskraemeco, Slovinsko pdf dokument
P TSK 143/04-026 1 Vírový plynomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc, USA pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk