Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 153/17 - 069 - Momentový kľúč E.506-xxxS Eclatorq Technology Co., Ltd., Taiwan 04.12.2017 pdf dokument
TSK 162/17 - 021 - Meradlo priemernej rýchlosti v cestnej doprave PolCam, model ECII PolCam Systems Sp. Z.o.o., Warszawa, Poľsko 27.11.2017 pdf dokument
P TSK 142/15 - 147 1 Dvojokruhový indukčný prietokomer JTF 20N JUSTUR, spol. s.r.o., Stará Turá, Slovenská republika 25.11.2017 pdf dokument
TSK 153/17 - 067 - Momentový kľúč Tohnichi SCL2N-9x12-MH TOHNICHI MFG. Co., Ltd., Japonsko 24.11.2017 pdf dokument
TSK 143/16 - 065 1 Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG Helix CNG; Global Star CNG Wayne Fueling Systems Sweden AB, Švédsko 24.11.2017 pdf dokument
TSK 153/17 - 068 - Momentový kľúč Hazet VAS6854 HAZET - WERK-Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Nemecko 24.11.2017 pdf dokument
TSK 153/17 - 066 - Momentový kľúč USAG 810N, 810F, 811N, 811NE, 812N SWK Utensilerie S.r.l., Taliansko 23.11.2017 pdf dokument
TSK 153/17 - 065 - Momentový kľúč 7435; 7445 SNA Europe, Francúzsko 23.11.2017 pdf dokument
TSK 212/17 - 147 - Merací transformátor napätia VEG xx RITZ Instrument Transformers GmbH, Nemecko 10.11.2017 pdf dokument
TSK 212/12 - 111 1 Kombinovaný merací transformátor PVA 123; PVA123a ABB Sp. Z.o.o., Oddzial w Przasnyszu, Poľsko 27.10.2017 pdf dokument
TSK 212/15 - 130 1 Merací transformátor prúdu PA 123; PA 145; PA 123a; PA145a ABB Sp. Z.o.o., Oddzial w Przasnyszu, Poľsko 26.10.2017 pdf dokument
TSK 212/15 - 131 1 Merací transformátor napätia PV 123; PV 123a ABB Sp. Z.o.o., Oddzial w Przasnyszu, Poľsko 26.10.2017 pdf dokument
P TSK 453/17 - 005 - Procesný plynový chromatograf PGC 9303 RMG Messtechnik GmbH, Nemecko 06.10.2017 pdf dokument
TSK 153/07 - 008 1 Momentový kľúč Sensotork 712R; 713R; 730D STAHL WILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Nemecko 28.08.2017 pdf dokument
TSK 321/15 - 024 1 Odporový snímač teploty 23x; 24x; 25x ZPA Nová Paka a.s., Česká republika 23.08.2017 pdf dokument
TSK 212/17 - 146 - Merací transformátor prúdu TPU7x.xx ABB s.r.o., Česká republika 22.08.2017 pdf dokument
TSK 221/17 - 126 - Trojfázový statický elektromer AM550 ISKRAEMECO, d.d., Slovinsko 10.08.2017 pdf dokument
TSK 141/17 - 097 - Meracia zostava na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi DipCheck a DIPCHECK2 DEZIDATA GmbH, Nemecko 26.07.2017 pdf dokument
TSK 132/17 - 014 - Prepravný tank na kvapaliny s meracou zostavou na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi DipCheck a DIPCHECK2 DipCheck a DIPCHECK2 LAG Trailers NV, Belgicko 26.07.2017 pdf dokument
TSK 212/17 - 145 - Merací transformátor napätia SUD (SSUD) TRENCH GERMANY GmbH, Nemecko 25.07.2017 pdf dokument
TSK 212/17 - 144 - Merací transformátor prúdu AMT; SAD (SSAD) TRENCH GERMANY GmbH, Nemecko 25.07.2017 pdf dokument
TSK 153/07-005 2 Momentový kľúč Torcofix Rahsol, člen skupiny Gedore, SRN 12.07.2017 pdf dokument
TSK 153/07-004 2 Momentový kľúč Dremometer Rahsol, člen skupiny Gedore, SRN 12.07.2017 pdf dokument
TSK 221/17 - 124 - Jednofázový statický elektromer AD 11B ADD PRODUCTION s.r.l., Moldavsko 05.07.2017 pdf dokument
TSK 212/17-143 - Merací transformátor prúdu IOSK Trench France SAS, Francúzsko 18.06.2017 pdf dokument
TSK 212/17-142 - Merací transformátor napätia TJP 4.0, TJP 4.0-F, TJP 4.3, TJP 4.4 ABB s.r.o., ČR 09.06.2017 pdf dokument
TSK 162/17-020 - Cestné úsekové meradlo rýchlosti Unicam VELOCITY 4 CAMEA, spol. s r.o., ČR 01.06.2017 pdf dokument
TSK 142/17-149 - Prietoková sonda SDF 10, SDF 22, SDF 32, SDF 50 S.K.I. Schlegel & Kremer Industrieautomation GmbH, SRN 23.05.2017 pdf dokument
TSK 221/17-120 - Trojfázový statický elektromer AMT B0 Applied Meters, a.s., SR 09.05.2017 pdf dokument
TSK 221/17-119 - Trojfázový statický elektromer AMT B2 Applied Meters, a.s., SR 26.04.2017 pdf dokument
TSK 221/17 - 119 - Trojfázový statický elektromer AMT B2 Applied Meters, a.s., Prešov 26.04.2017 pdf dokument
TSK 221/17-118 - Jednofázový statický kombinovaný elektromer SX1A1-SELS-05 Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd., Čínska ľudová republika 10.04.2017 pdf dokument
TSK 173/17-021 - Prevodník tlaku a tlakovej diferencie 2051xxx Emerson Process Management Rosemount Inc., USA 29.03.2017 pdf dokument
TSK 173/17-020 - Prevodník tlaku a tlakovej diferencie 3051xxx Emerson Process Management Rosemount Inc., USA 29.03.2017 pdf dokument
TSK 212/17-141 - Merací transformátor prúdu BP 15-xx ABB s.r.o., ČR 28.03.2017 pdf dokument
TSK 212/17-140 - Merací transformátor prúdu WSK MBS AG, SRN 03.03.2017 pdf dokument
TSK 162/17-019 - Cestný laserový rýchlomer LaserCam 4 Kustom Signals, Inc., USA 28.02.2017 pdf dokument
TSK 153/07-002 1 Momentový kľúč 720, 720Nf, 721, 721Nf, 730 Stahlwille Service Manoskop Stahlwille Company - Eduard Wille GmbH, SRN 22.02.2017 pdf dokument
TSK 221/17-117 - Jednofázový statický elektromer SM40x Meter&Control d.o.o., Srbsko 27.01.2017 pdf dokument
TSK 221/17-116 - Trojfázový statický elektromer ST40x Meter&Control d.o.o., Srbsko 26.01.2017 pdf dokument
TSK 153/17-064 - Momentový kľúč DMS xxx SAS Establissement Georges Renault, Taiwan 23.01.2017 pdf dokument
TSK 221/15-105 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer SX5A2-SELS-04 Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd., Čínska ľudová republika 23.01.2017 pdf dokument
TSK 174/17-015 - Kompresorový stojan AutoAir II Kompressor PKW Horn GmbH & Co. KG, SRN 11.01.2017 pdf dokument
TSK 221/17-115 - Statický elektromer DIZ EMH metering GmbH & Co. KG, SRN 10.01.2017 pdf dokument
TSK 181/16-018 - Integrujúci zvukomer 2240 Brüel & Kjaer, SOUND & VIBRATION MEASUREMENT, Dánsko 20.12.2016 pdf dokument
TSK 132/16-013 - Odmerná nádoba na víno OV 5 IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské družstvo, SR 02.12.2016 pdf dokument
TSK 221/16-114 - Trojfázový statický kombinovaný elektromer MTR 3500 835x2-3xxxx Networked Energy Services Corporation, USA 24.11.2016 pdf dokument
TSK 221/16-113 - Trojfázový statický kombinovaný elektromer MTR 3000 83332-3Ixxx Networked Energy Services Corporation, USA 21.11.2016 pdf dokument
TSK 212/16-139 - Merací transformátor prúdu CTT 12 KPB INTRA s.r.o., ČR 21.10.2016 pdf dokument
TSK 143/16-066 - Turbínový plynomer TZ Fluxi 2000 Itron GmbH, SRN 10.10.2016 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk