Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 153/12-039 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 391 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-040 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 332 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-041 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 340 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-042 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 362 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-043 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 318 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-044 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 351 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-045 - Momentový kľúč typový rad ART 264A, ART 264B Union d.d., Slovinsko 05.06.2012 pdf dokument
TSK 144/02-002 - Ultrazvukový hladinomer ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou NIVOSONAR SW.-3.. so sondou SENSONAR SIA-360 NIVELCO Process Control Co. Ltd., Maďarská republika 04.06.2012 pdf dokument
TSK 212/09-063 1 Merací transformátor prúdu TTR 4 a TTR 6 ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR 04.06.2012 pdf dokument
TSK 212/12-111 - Kombinovaný merací transformátor PVA 123 ABB Sp. Z o.o. Oddzial w Przasnyszu, Poľsko 04.06.2012 pdf dokument
TSK 212/12-110 - Merací transformátor napätia VTA ABB S.p.A.-PPD U.O.Adda-HV, Taliansko 04.05.2012 pdf dokument
TSK 142/12-139 - Snímač pretečeného množstva tekutín - meracia trať so škrtiacimi orgánmi typový rad MATTECH MATTECH, s.r.o., ČR 03.04.2012 pdf dokument
TSK 142/12-140 - Clonový prietokomer MATTECH DN15 - DN1000 MATTECH, s.r.o., ČR 03.04.2012 pdf dokument
TSK 311/12-044 - Ultrazvukový merač tepla PolluStat E Sensus GmbH Hannover, Sensus GmbH Ludwigshafen, SRN 29.03.2012 pdf dokument
TSK 132/12-009 - Prepravný sud BC 500 NANA, spol. s.r.o., SR 28.03.2012 pdf dokument
TSK 142/04-080 2 Vírový prietokomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc., USA 22.03.2012 pdf dokument
TSK 441/12-048 - Nízkopozaďové viacdetektorové meradlo alfa/beta aktivity MINI 20 Canberra, Francúzsko 15.03.2012 pdf dokument
TSK 142/12-136 - Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu WS - Dynamic Sensus GmbH Hannover, SRN 13.03.2012 pdf dokument
TSK 142/12-137 - Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WP - Dynamic Sensus GmbH Hannover, SRN 13.03.2012 pdf dokument
TSK 142/12-138 - Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WP QF Sensus GmbH Hannover, SRN 13.03.2012 pdf dokument
TSK 212/01-009 2 Kombinovaný merací transformátor VAU KONČAR Instrument transformers Inc., Chorvátsko 06.03.2012 pdf dokument
TSK 212/11-109 - Merací transformátor prúdu GTDSOF 20 RITZ Instrument Transformers GmbH, SRN 21.02.2012 pdf dokument
TSK 132/12-010 - Prepravný sud z nehrdzavejúcich materiálov tvarovo stály KEG sud Schäfer-Sudex, spol. s r.o., ČR, Schäfer Werke GmbH, SRN 20.02.2012 pdf dokument
TSK 128/12-008 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu typový rad Supaweigh 4000 Central Weighing Ltd., Veľká Británia 17.02.2012 pdf dokument
TSK 441/12-047 - Prenosný monitor povrchovej kontaminácie FHT 111 M Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, SRN 13.02.2012 pdf dokument
TSK 134/01-001 - Snímač špecifickej hustoty plynov typový rad 3098 Emerson Process Management (Micro Motion), Veľká Británia 10.02.2012 pdf dokument
TSK 132/12-008 - Prepravný sud z nehrdzavejúcich materiálov tvarovo stály KEG IMEXA, spol. s r.o., ČR 30.01.2012 pdf dokument
TSK 441/12-044 - Gama monitor kontaminácie Cronos-4 Canberra Co., Kanada 27.01.2012 pdf dokument
TSK 441/12-045 - Automatický merací systém alfa/beta aktivity iMATIC 2305, 2310, 2305E, 2310E Canberra Industries, USA 27.01.2012 pdf dokument
TSK 441/12-046 - Meradlo plynných výpustí - monitor jódu BAI 9103-21 Berthold Technologies GmbH & Co.KG, SRN 27.01.2012 pdf dokument
TSK 142/12-134 - Elektromagnetický prietokomer F3 Zdeněk Hanák - DOT, ČR 24.01.2012 pdf dokument
TSK 153/12-037 - Momentový kľúč typový rad Hazet 6xxx-x CT Hazet-Werk, Hermann Zerver GmbH & Co.KG, SRN 18.01.2012 pdf dokument
TSK 143/09-057 - Počítač množstva plynu ERZ 2000, vo vyhotovení ERZ 2002, 2102, 2004, 2104, 2114 RMG Messtechnik GmbH, SRN 16.12.2011 pdf dokument
TSK 162/07-008 2 Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel MULTANOVA MultaRadar C, MULTANOVA MultaRadar CD JENOPTIK Robot GmbH, SRN 16.12.2011 pdf dokument
TSK 212/11-108 - Merací transformátor prúdu MTP, MTP M TVK, s.r.o., SR 15.11.2011 pdf dokument
TSK 212/01-010 - Merací transformátor napätia TJP 6 ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR 14.11.2011 pdf dokument
TSK 441/11-043 - Enviromental Radiational Monitor (Monitor žiarenia v životnom prostredí) RSS-131 GE Reuter-Stokes, USA 14.11.2011 pdf dokument
TSK 441/11-041 - Rádiometer PAM-100 VF, a.s., ČR 09.11.2011 pdf dokument
TSK 441/11-042 - Rádiometer PAM-100/525 VF, a.s., ČR 09.11.2011 pdf dokument
TSK 451/01-002 - Analyzátor spalín na benzínové motory MAHA MGT 5-Euro MAHA Maschinenbau GmbH, SRN 09.11.2011 pdf dokument
TSK 143/05-037 1 Prepočítavač množstva plynu ELCOR-2 ELGAS, spol. s r.o., ČR 02.11.2011 pdf dokument
TSK 134/11-007 - Areometre na lieh Laboratórne liehomery Exatherm, s.r.o., ČR 18.10.2011 pdf dokument
TSK 143/05-037 - Prepočítavač množstva plynu ELCOR-2 ELGAS, spol. s r.o., ČR 18.10.2011 pdf dokument
TSK 153/11-036 - Momentový kľúč 714 70 50 Adolf Würth GmbH & Co.KG, SRN 10.10.2011 pdf dokument
TSK 212/08-057 1 Merací transformátor napätia OTEF ALSTOM Grid Messwandler GmbH, SRN 08.09.2011 pdf dokument
TSK 212/08-058 1 Merací transformátor prúdu OSKF ALSTOM Grid Messwandler GmbH, SRN 08.09.2011 pdf dokument
TSK 212/09-070 1 Merací transformátor kombinovaný KOTEF ALSTOM Grid Messwandler GmbH, SRN 08.09.2011 pdf dokument
TSK 162/09-013 1 Laserový merač rýchlosti Micro Digi-Cam, LTI 20-20 TruCam LASER Technology, Inc., USA 08.09.2011 pdf dokument
TSK 144/07-015 1 Merač prietoku pretečeného množstva vody s voľnou hladinou typu rýchlosť-plocha Vyhodnocovacie zariadenie: OCM Pro CF (OCP-S3W0INA30), snímač rýchlosti a výšky hladiny: POA, CS2 NIVUS GmbH, SRN 07.09.2011 pdf dokument
TSK 162/07-008 1 Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel MULTANOVA MultaRadar C, MULTANOVA MultaRadar CD Robot Visual Systems GmbH, SRN 11.08.2011 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk