Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 153/11-034 - Momentový kľúč SCL Tohnichi MFG. Co.Ltd., Japonsko 04.08.2011 pdf dokument
TSK 153/11-030 - Momentový kľúč LTD Tohnichi MFG. Co.Ltd., Japonsko 04.08.2011 pdf dokument
TSK 153/11-031 - Momentový kľúč Facom 203 DA Facom, Francúzsko 04.08.2011 pdf dokument
TSK 153/11-032 - Momentový kľúč Hazet 6001 Hazet-Werk, SRN 04.08.2011 pdf dokument
TSK 153/11-033 - Momentový kľúč Stahlwille 73 Stahlwille, SRN 04.08.2011 pdf dokument
TSK 153/11-035 - Momentový kľúč VLC 547 DA Cartool GmbH, SRN 04.08.2011 pdf dokument
TSK 441/11-039 - Nízkopozaďový merací systém alfa beta iSOLO Canberra, Francúzsko 03.08.2011 pdf dokument
TSK 441/11-038 - Meradlo plynných výpustí - monitor aerosolov BAI 9100D Berthold Technologies GmbH & Co. KG, SRN 03.08.2011 pdf dokument
TSK 212/01-008 1 Merací transformátor napätia VPU 123 KONČAR Instrument transformers Inc., Chorvátsko 01.08.2011 pdf dokument
TSK 212/01-009 1 Kombinovaný merací transformátor VAU 123 KONČAR Instrument transformers Inc., Chorvátsko 01.08.2011 pdf dokument
TSK 141/11-090 - Meracia zostava na kvapaliny GMVZ 1000, 700 F.A.Sening GmbH, SRN 13.07.2011 pdf dokument
TSK 162/11-015 - Radarový merač rýchlosti RAMER 10 RAMET C.H.M., a.s., ČR 28.06.2011 pdf dokument
TSK 142/04-087 1 Vírový prietokomer Prowirl 72 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 28.06.2011 pdf dokument
TSK 212/11-104 - Merací transformátor prúdu 4MC Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH, Rakúsko/SRN 28.06.2011 pdf dokument
TSK 212/11-105 - Merací transformátor napätia 4MT/4MU Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH, Rakúsko/SRN 28.06.2011 pdf dokument
TSK 212/11-106 - Merací transformátor prúdu 4MA Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH, Rakúsko/SRN 28.06.2011 pdf dokument
TSK 212/11-107 - Merací transformátor napätia 4MR Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH, Rakúsko/SRN 28.06.2011 pdf dokument
TSK 181/11-013 - Integračný zvukomer - analyzátor NOR 140 Norsonic AS, Nórsko 27.06.2011 pdf dokument
TSK 173/11-013 - Prevodník tlaku Cerabar M Endress+Hauser GmbH + Co., SRN 06.06.2011 pdf dokument
TSK 144/11-019 - Merač Flo Series 3, vyhodnocovacie zariadenie: Flo Pro, Agri Flo, Hydro MACE snímač výšky hladiny: EchoPod DL10/40, Echosonic II LU27/28/29 Measuring & Control Equipment Co Pty Ltd, Austrália 03.06.2011 pdf dokument
TSK 132/11-007 - Prepravný tank na kvapaliny s meracou zostavou na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi VOLUTANK 3Sxxxy, SANZ xx,x, Szxxxy Kurt Willig GmbH & Co.KG, SRN 16.05.2011 pdf dokument
TSK 141/11-089 - Meracia zostava na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi VOLUTANK BARTEC BENKE GmbH, SRN 16.05.2011 pdf dokument
TSK 212/02-014 1 Merací transformátor prúdu TSR ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR 16.05.2011 pdf dokument
TSK 441/11-031 - Rádiometer RP-2000A VF, s.r.o., SR 12.05.2011 pdf dokument
TSK 441/11-037 - Rádiometer PAM-150 VF, s.r.o., SR 12.05.2011 pdf dokument
TSK 441/11-035 - Systém osobnej dozimetrie (SSNTD) K0816-03 Landauer Inc., USA 05.05.2011 pdf dokument
TSK 134/11-006 - Vibračný hustomer na kvapaliny 7835L Mobrey Limited, Slough, Veľká Británia 04.05.2011 pdf dokument
P TSK 143/09-052 1 Vírový prietokomer PROWIRL 72 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 26.04.2011 pdf dokument
TSK 441/11-033 - Integrálny dozimetrický systém InLight Landauer Inc., USA 11.04.2011 pdf dokument
TSK 441/11-034 - Integrálny dozimetrický systém s prstovým TLD dozimetrom Landauer Type U-Ring Landauer Inc., USA 11.04.2011 pdf dokument
TSK 212/11-103 - Merací transformátor kombinovaný KSKEF, (EKSKEF) ALSTOM Grid Messwandler GmbH, SRN 01.03.2011 pdf dokument
P TSK 142/11-133 - Dvojokruhový indukčný prietokomer JTF 20E JUSTUR, spol. s r.o., SR 25.02.2011 pdf dokument
TSK 212/04-021 1 Merací transformátor prúdu GSA ELEQ b.v., SRN 23.02.2011 pdf dokument
TSK 142/11-132 - Elektromagnetický prietokomer FLOMAG FM 20xx, FLONET FN 20xx ELIS Plzeň, s.r.o., ČR 27.01.2011 pdf dokument
TSK 212/09-067 1 Merací transformátor prúdu TPO 6 ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR 27.01.2011 pdf dokument
TSK 212/07-038 1 Merací transformátor prúdu CTSO 38 KPB INTRA, s.r.o., ČR 26.01.2011 pdf dokument
TSK 212/11-102 - Merací transformátor prúdu ARO1 Schneider Electric, S.p.A., Taliansko 21.01.2011 pdf dokument
TSK 212/11-101 - Merací transformátor prúdu CTB 25 KPB INTRA, s.r.o., ČR 21.01.2011 pdf dokument
TSK 212/02-015 3 Merací transformátor prúdu, menovitá záťaž 5, 10 a 15 VA MTP TVK, s.r.o., SR 18.01.2011 pdf dokument
TSK 453/10-002 - Procesný plynový chromatograf Danalyzer 700 Emerson Daniel USA, Daniel Industries LTD., USA 05.01.2011 pdf dokument
TSK 153/10-026 - Momentový kľúč ART 264, ART 263L a ART 263A Union, d.d., Slovinsko 16.12.2010 pdf dokument
TSK 153/10-028 - Momentový kľúč Force 647A XXX Force Shyang Yun Hardware CO. Ltd., Taiwan 16.12.2010 pdf dokument
TSK 212/10-100 - Merací transformátor napätia GBEA KG RITZ Messwandler GmbH & Co., SRN 15.12.2010 pdf dokument
TSK 212/10-097 - Merací transformátor napätia VRM Schneider Electric, S.p.A., Taliansko 13.12.2010 pdf dokument
TSK 212/10-098 - Merací transformátor napätia VRQ Schneider Electric, S.p.A., Taliansko 13.12.2010 pdf dokument
TSK 212/10-099 - Merací transformátor prúdu ARM, ARQ Schneider Electric, S.p.A., Taliansko 13.12.2010 pdf dokument
TSK 153/10-027 - Momentový kľúč QL/QLE Tohnichi MFG, CO., LTD., Japonsko 06.12.2010 pdf dokument
TSK 141/10-088 - Objemové prietokové meradlo na oleje LM - OG Badger Meter Europa GmbH, SRN 25.11.2010 pdf dokument
TSK 212/10-096 - Merací transformátor prúdu CLA, CLB MT - měřicí transformátory, s.r.o., ČR 19.11.2010 pdf dokument
TSK 212/10-095 - Merací transformátor prúdu JK PFIFFNER Messwandler AG, Švajčiarsko 10.11.2010 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk