Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 212/09-075 1 Merací transformátor prúdu IMB ABB AB, High Voltage Products, Švédsko 12.07.2013 pdf dokument
TSK 212/13-116 - Kapacitný merací transformátor napätia CPB ABB AB, High Voltage Products, Švédsko 11.07.2013 pdf dokument
TSK 321/12-022 1 Prevodník teploty s odporovým snímačom teploty, odporový snímač teploty prevodník teploty: Rosemount 3144P, odporový snímač teploty: Rosemount 0065 - Pt100, Pt200, Pt500 Emerson Process Management GmbH, SRN 04.07.2013 pdf dokument
TSK 144/13-020 - Merač prietoku a pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou vyhodnocovacie zariadenie: Sitrans LUT 440, snímač hladiny: Echomax XRS-5, snímač teploty: TS-3 Siemens Canada Limited, Siemens Milltronics Process Instruments, Kanada 04.07.2013 pdf dokument
TSK 311/12-045 1 Vyhodnocovacia jednotka merača tepla v systémoch merania pary INMAT 57 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 04.07.2013 pdf dokument
TSK 141/13-092 - Objemové prietokové meradlo na oleje a nemrznúce zmesi 24 738 Alentec & Orion AB, Švédsko 06.05.2013 pdf dokument
TSK 141/13-091 - Objemové prietokové meradlo na oleje a nemrznúce zmesi 24 710 Alentec & Orion AB, Švédsko 06.05.2013 pdf dokument
TSK 441/13-050 - Digitálny monitor kontaminácie LB 124 Scint Berthold Technologies GmbH & Co., SRN 25.04.2013 pdf dokument
TSK 162/07-008 3 Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel MULTANOVA MultaRadar C, MULTANOVA MultaRadar CD, MULTANOVA MultaRadar SD580 JENOPTIK Robot GmbH, SRN 27.03.2013 pdf dokument
TSK 142/13-143 - Vírový prietokomer DIGITAL YEWFLO, model DY - prietokomer, člen merača tepla určený na meranie pretečeného množstva vodnej pary Rota Yokogawa, SRN 21.01.2013 pdf dokument
TSK 441/12-040 - Integrálny dozimetrický systém DIS-1 s vyhodnocovacou jednotkou DBR-1 a DBR-2 RADOS Technology Oy, Fínsko 10.12.2012 pdf dokument
TSK 142/12-141 - Clonový prietokomer „Segmentová clona Mattech“ typový rad MATTECH DN50 – DN1400 MATTECH, s.r.o., ČR 04.12.2012 pdf dokument
TSK 142/12-142 - Prietokomer s integrovanou centrickou clonou na meranie prietoku tekutín MATTECH DN15 – DN50 MATTECH, s.r.o., ČR 04.12.2012 pdf dokument
TSK 321/12-023 - Odporové snímače teploty Pt100 T10xx JSP, s.r.o., ČR 27.11.2012 pdf dokument
TSK 321/12-022 - Prevodník teploty s odporovým snímačom teploty, odporový snímač teploty prevodník teploty: Rosemount 3144P, odporový snímač teploty: Rosemount 0065 – Pt100, Pt200, Pt500 Emerson Process Management GmbH, SRN 26.11.2012 pdf dokument
TSK 311/12-045 - Vyhodnocovacia jednotka merača tepla v systémoch merania pary INMAT 57 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 20.11.2012 pdf dokument
TSK 441/12-049 - Ionizačná komora FHT 192 Thermo Electron GmbH, SRN 16.11.2012 pdf dokument
TSK 212/12-115 - Merací transformátor prúdu TPE ENERGOINVEST – Rasklopna oprema a.d., Bosna a Hercegovina 15.11.2012 pdf dokument
TSK 181/12-014 - Zvukomer - spektrálny analyzátor SC 310 CESVA Instruments s.l., Španielsko 30.10.2012 pdf dokument
TSK 212/12-114 - Merací transformátor prúdu ARJH Schneider Electric S.p.A., Taliansko 29.10.2012 pdf dokument
TSK 452/02-001 3 Analyzátor alkoholu v dychu Alco Sensor IV-CM Intoximeters Inc., USA 22.10.2012 pdf dokument
TSK 153/12-046 - Momentový kľúč typový rad Carolus Gedore kg, SRN 11.09.2012 pdf dokument
TSK 212/12-113 - Merací transformátor prúdu CTT 25 KPB INTRA, s.r.o., ČR 05.09.2012 pdf dokument
TSK 143/12-060 - Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG SLIM LINE, FLAG LINE, DUAL HIGH LINE Bonett Bohemia, a.s., ČR 07.08.2012 pdf dokument
TSK 132/12-011 - Prepravný tank na kvapaliny P6 - 12K Kokoř, spol. s r.o., ČR 06.08.2012 pdf dokument
TSK 212/12-112 - Merací transformátor prúdu GD Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH (RITZ Instrument Transformers GmbH), Rakúsko/SRN 31.07.2012 pdf dokument
TSK 212/11-106 1 Merací transformátor prúdu 4MA Dr.tech. Josef Zelisko GmbH, RITZ Messwandler GmbH (RITZ Instrument Transformers GmbH), Rakúsko/SRN 16.07.2012 pdf dokument
TSK 143/12-059 - Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG Výdajné zariadenie kompaktnej kompresorovej jednotky Nanobox NXS XX-X-XXXX-XX GNC GALILEO S.A., Argentína 16.07.2012 pdf dokument
TSK 143/04-025 2 Počítač prietoku plynu FloBoss S600 Emerson Process Management, Daniel Europe Limited, Veľká Británia 09.07.2012 pdf dokument
TSK 143/08-049 2 Hmotnostný prietokomer na plyny PROMASS 80, PROMASS 83 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 22.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-038 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 350 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-042 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 362 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-040 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 332 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-041 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 340 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-039 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 391 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-043 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 318 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-044 - Momentový kľúč limitný typový rad 120 351 Berner, SRN 11.06.2012 pdf dokument
TSK 153/12-045 - Momentový kľúč typový rad ART 264A, ART 264B Union d.d., Slovinsko 05.06.2012 pdf dokument
TSK 212/12-111 - Kombinovaný merací transformátor PVA 123 ABB Sp. Z o.o. Oddzial w Przasnyszu, Poľsko 04.06.2012 pdf dokument
TSK 144/02-002 - Ultrazvukový hladinomer ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou NIVOSONAR SW.-3.. so sondou SENSONAR SIA-360 NIVELCO Process Control Co. Ltd., Maďarská republika 04.06.2012 pdf dokument
TSK 212/09-063 1 Merací transformátor prúdu TTR 4 a TTR 6 ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR 04.06.2012 pdf dokument
TSK 212/12-110 - Merací transformátor napätia VTA ABB S.p.A.-PPD U.O.Adda-HV, Taliansko 04.05.2012 pdf dokument
TSK 142/12-139 - Snímač pretečeného množstva tekutín - meracia trať so škrtiacimi orgánmi typový rad MATTECH MATTECH, s.r.o., ČR 03.04.2012 pdf dokument
TSK 142/12-140 - Clonový prietokomer MATTECH DN15 - DN1000 MATTECH, s.r.o., ČR 03.04.2012 pdf dokument
TSK 311/12-044 - Ultrazvukový merač tepla PolluStat E Sensus GmbH Hannover, Sensus GmbH Ludwigshafen, SRN 29.03.2012 pdf dokument
TSK 132/12-009 - Prepravný sud BC 500 NANA, spol. s.r.o., SR 28.03.2012 pdf dokument
TSK 142/04-080 2 Vírový prietokomer Vortex 8800 Emerson Process Management, Rosemount Inc., USA 22.03.2012 pdf dokument
TSK 441/12-048 - Nízkopozaďové viacdetektorové meradlo alfa/beta aktivity MINI 20 Canberra, Francúzsko 15.03.2012 pdf dokument
TSK 142/12-137 - Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WP - Dynamic Sensus GmbH Hannover, SRN 13.03.2012 pdf dokument
TSK 142/12-138 - Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WP QF Sensus GmbH Hannover, SRN 13.03.2012 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk