Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
- Meradlá výrobcu Siemens Metering Ltd., CH-6301 Zug, Švajčiarsko Viaceré typy meradiel Siemens Metering Ltd., Švajčiarsko 21.05.1998 pdf dokument
TSQ 142/97-261 - Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu VOLUMEX VLX 1,5/90.X Premex, s.r.o., SR 07.05.1998 pdf dokument
TSQ 142/97-260 - Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu VOLUMEX VLX 1,5/40.X Premex, s.r.o., SR 07.05.1998 pdf dokument
TSQ 321/98-028 - Odporové snímače teploty 460R270, 460R030, 460R531, 460R532, 460R533, 460R611, 460R612 460R270, 460R030, 460R531, 460R532, 460R533, 460R611, 460R612, 460R613, 460R853, 460R854, 460R855, 460R903, 460R904, 460R905 SONTEX SA, Švajčiarsko 07.05.1998 pdf dokument
TSQ 311/97-071 - Kompaktný elektronický merač tepla CF combi Schlumberger Industries - Allmess- und Regeltechnik GmbH, SRN 05.05.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-272 - Mobilné váhy RPW 4100 RAVAS Europe b.v., Holandsko 05.05.1998 pdf dokument
TSQ 143/97-296 - Radiálny turbínový plynomer TRZ 2 GASON, s.r.o., ČR 05.05.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-258 2 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT F DISOMAT F SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 04.05.1998 pdf dokument
TSQ 128/96-176 3 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT S DISOMAT S SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 04.05.1998 pdf dokument
TSQ 128/94-103 4 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ DISOMAT B DISOMAT B SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 04.05.1998 pdf dokument
TCS 128/92-1484 2 Elektromechanické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C DISOMAT C SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 04.05.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-274 - Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu S-200 S-200 LIBRA, spol. s r.o., SR 04.05.1998 pdf dokument
TSQ 441/97-015 - Elektronický osobný dozimeter Dose Guard Rados Technology Oy, Fínsko 30.04.1998 pdf dokument
TSQ 142/97-258 - Hmotnostný prietokomer ROTAMASS ROTA YOKOGAWA GmbH & Co. KG, SRN 30.04.1998 pdf dokument
TSQ 128/93-006 2 Váhy na váženie cestných vozidiel za pohybu VAMAST 1 AM Znojmo, spol. s r.o., ČR 30.04.1998 pdf dokument
TSQ 173/96-040 1 Merací prevodník diferenčného tlaku LD 301 Smar International Corporation, USA 30.04.1998 pdf dokument
TSQ 141/96-253 - Kontrolné objemové liehové meradlo OLM 4Ti TEPRON, spol. s r.o., SR 30.04.1998 pdf dokument
TSQ 221/93-019 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie pre nepriame zapojenie v striedavých štvorvodičových sústavách ZMB 405... Siemens Metering Ltd., Švajčiarsko 28.04.1998 pdf dokument
TCS 311/92-1161 2 Odporový snímač teploty ako člen merača tepla OT 5 Premex s.r.o., SR 28.04.1998 pdf dokument
TSQ 221/93-018 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie pre nepriame zapojenie v striedavých trojvodičových sústavách ZFB 405... Siemens Metering Ltd., Švajčiarsko 28.04.1998 pdf dokument
TSQ 128/98-289 - Automatické koľajové váhy DFS 2000/NEWTON SCHENCK PROCESS GmbH, SRN 24.04.1998 pdf dokument
TSQ 421/97-002 - Procesný refraktometer PR-01-S, verzia 7.0 K-Patents OY, Fínsko 24.04.1998 pdf dokument
TSQ 128/97-270 - Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Precia Precia PENTIMEX, s.r.o., SR 20.04.1998 pdf dokument
TSQ 142/96-249 - Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WEC Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko 17.04.1998 pdf dokument
TSQ 142/96-248 - Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu WSC Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko 17.04.1998 pdf dokument
TSQ 441/98-017 - Monitor aktivity rádionuklidov s emisiou žiarenia gama v kvapalných výpustiach BE-BAI 9125 Bauelex Electronics, s.r.o., ČR 17.04.1998 pdf dokument
TSQ 141/96-228 - Objemové prietočné meradlo na kvapalné plyny 7 MR 1420 Siemens AG, SRN 14.04.1998 pdf dokument
TSQ 311/94-033 4 Kalorimetrické počítadlo Calmex II Premex, spol. s r.o., SR 14.04.1998 pdf dokument
TSQ 142/96-217 - Elektromagnetický prietokomer na teplú a studenú vodu Aquaflux 410 K a Ecoflux 1010 K Krohne Messtechnik GmbH&Co.KG, SRN 10.04.1998 pdf dokument
TSQ 143/95-165 1 Turbínový plynomer Auto - Adjust Equimeter Inc., USA 07.04.1998 pdf dokument
TCS 142/92-1374 5 Hmotnostný coriolisov prietokomer Micro Motion Fisher-Rosemount AG., Holandsko + Micro Motion Inc., USA 06.04.1998 pdf dokument
TSQ 221/97-044 - Trojfázový statický elektromer na meranie jalovej energie pre nepriame zapojenie v striedavých sústavách L 420... ENERMET Oy, Fínsko 02.04.1998 pdf dokument
TSQ 221/97-043 - Trojfázový statický elektromer na meranie činnej energie pre nepriame zapojenie v striedavých sústavách .K 410... ENERMET Oy, Fínsko 02.04.1998 pdf dokument
TSQ 221/97-042 - Trojfázový statický elektromer na meranie činnej energie pre priame alebo nepriame zapojenie v striedavých sústavách .K 420... ENERMET Oy, Fínsko 02.04.1998 pdf dokument
TCS 142/91-1030 1 Skrutkový vertikálny vodomer na studenú vodu WOLTMAG V Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko 01.04.1998 pdf dokument
TCS 142/91-1029 1 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu WOLTEX Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko 01.04.1998 pdf dokument
TSQ 128/96-226 - Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou s vyhodnocovacou jednotkou 8530, IT3L, IT3, ST3, Spider, D-module & D-module plus, 8525, Jaguar, Lynx, resp. Panther Mettler Toledo 31.03.1998 pdf dokument
TSQ 451/94-014 1 Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel AVL DiGas 4000, AVL DiGas 4000 light, AVL DiCom 4000 AVL LIST GmbH, Rakúsko 31.03.1998 pdf dokument
TSQ 142/96-235 1 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu Cosmos WPD Premex, s.r.o., SR 27.03.1998 pdf dokument
ČS 22 11/90-816 1 Trojfázový indukčný elektromer na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách ET 315-2 (D,M,DM) Křižík, a.s., SR 26.03.1998 pdf dokument
ČS 22 12/90-818 2 Trojfázový indukčný elektromer na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách ET 415-2 (D,M,DM,T,TM,z) Křižík, a.s., SR 25.03.1998 pdf dokument
TSQ 128/98-291 - Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Precia, typ X961-B X961-B WESICO, spol. s r.o., SR 24.03.1998 pdf dokument
TSQ 221/94-025 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie/činnej energie Q 405..., K 405... Enermet Oy, Fínsko 15.03.1998 pdf dokument
TSQ 221/94-024 1 Trojfázový statický kombinovaný elektromer na meranie činnej a jalovej energie/činnej energie Q 402..., K 402... Enermet Oy, Fínsko 15.03.1998 pdf dokument
TSQ 221/94-023 2 Jednofázový indukčný elektromer na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách EJ 92..., EJE 92... Křižík, a.s., SR 10.03.1998 pdf dokument
TSQ 151/98-021 - Elektromechanické skúšobné stroje pre mechanické skúšky textilu, plastov a kovov T 50 kN, T 100 kN, T 200 kN Shirley Developments Limited, Veľká Británia 09.03.1998 pdf dokument
TSQ 151/98-020 - Elektromechanické skúšobné stroje pre mechanické skúšky textilu, plastov a kovov M 350, M 500 a MICRO 250 Shirley Developments Limited, Veľká Británia 09.03.1998 pdf dokument
- Meradlá výrobcu ELIS PLZEŇ, a.s. Viaceré typy meradiel ELIS PLZEŇ, a.s., ČR 02.03.1998 pdf dokument
TSQ 142/98-300 - Jednovtokový lopatkový bytový vodomer na studenú vodu K TECHEM AG, SRN 27.02.1998 pdf dokument
TSQ 142/98-301 - Jednovtokový lopatkový bytový vodomer na teplú vodu W TECHEM AG, SRN 27.02.1998 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk