Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-002
Značka schváleného typu TSQ 143/93-002
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.03.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu
Typ meradla MISY RSP
Žiadateľ Český plynárenský podnik s.p., Tranzitný plynovod, Praha, ČR
Výrobca ČUP, Závod automatizační techniky, ČR
Platnosť dokumentu 30.05.1994
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk