Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/93-001
Značka schváleného typu TSQ 311/93-001
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.03.1993
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo merača tepla
Typ meradla M3T 430.x
Žiadateľ Metra Blansko a.s., ČR
Výrobca Metra Blansko a.s., ČR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk