Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 33/76-277
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 13.02.1998
Názov meradla Turbínový plynomer
Typ meradla RPT 3
Žiadateľ Premagas s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk