Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/97-296
Značka schváleného typu TSQ 143/97-296
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.05.1998
Názov meradla Radiálny turbínový plynomer
Typ meradla TRZ 2
Žiadateľ GASON - Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca GASON, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk