Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 143/95-165
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 07.04.1998
Názov meradla Turbínový plynomer
Typ meradla Auto - Adjust
Žiadateľ TILIA, s.r.o., SR
Výrobca Equimeter Inc., USA
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk