Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 173/96-040
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 30.04.1998
Názov meradla Merací prevodník diferenčného tlaku
Typ meradla LD 301
Žiadateľ Cascomp, spol. s r.o., SR
Výrobca Smar International Corporation, USA
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk