Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/97-272
Značka schváleného typu TSQ 128/97-272
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.05.1998
Názov meradla Mobilné váhy
Typ meradla RPW 4100
Žiadateľ LIBRA, spol. s r.o., SR
Výrobca RAVAS Europe b.v., Holandsko
Platnosť dokumentu 5.5.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk