Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/97-274
Značka schváleného typu TSQ 128/97-274
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.05.1998
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu S-200
Typ meradla S-200
Žiadateľ LIBRA, spol. s r.o., SR
Výrobca LIBRA, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 4.5.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk