Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/97-270
Značka schváleného typu TSQ 128/97-270
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.04.1998
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Precia
Typ meradla Precia
Žiadateľ PENTIMEX, s.r.o., SR
Výrobca PENTIMEX, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 20.4.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk