Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/421/97-002
Značka schváleného typu TSQ 421/97-002
Odbor merania 421 - refraktometre
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 24.04.1998
Názov meradla Procesný refraktometer
Typ meradla PR-01-S, verzia 7.0
Žiadateľ PPA TRADE, spol. s r.o., SR
Výrobca K-Patents OY, Fínsko
Platnosť dokumentu 24.4.2008
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk